TTG Polska Dziennik Turystyczny

Dolina Noteci na liście UNESCO?

Tadeusz Dziuba, wojewoda wielkopolski, zaproponował wpisanie Doliny Noteci na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Aby Dolina znalazła się w spisie, musi najpierw zostać wpisana w rejestr zabytków trzech województw, w granicach których się znajduje: wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i lubuskiego.

Potem trzeba złożyć wniosek do prezydenta RP o uznanie doliny za pomnik historii. To wszystko może potrwać kilka lat – minimum pięć. Dolina Noteci jest największym w Polsce i najlepiej zachowanym kompleksem dolinowo-bagiennym z rzadkimi w skali Europy zbiorowiskami roślin. Jest tam także mnóstwo ptaków wodnych i błotnych, dla których dolina ma ogromne znaczenie zarówno w okresie lęgowym, jak i podczas migracji czy zimowania. Dolina ma oprócz tego znakomite walory historyczno-kulturowe. Wzdłuż niej można oglądać stare wsie olęderskie, zabytki budownictwa hydrotechnicznego: śluzy i jazy.

Źródło: BiznesPolska.pl

Podziel się tą wiadomością ze znajomymi:

Zobacz także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *