TTG Polska Dziennik Turystyczny

Eksperci opracują projekt ustawy dot. Puszczy Białowieskiej

21 lipca powołano zespół ekspertów, który zajmie się opracowaniem projektu ustawy, regulującej status dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Puszczy Białowieskiej. Przewodniczącym zespołu wybrano prof. dr hab. Włodzimierza Jędrzejewskiego.

Jego zastępcami zostali – prof. dr hab. Tomasz Wesołowski oraz dr inż. Bogdan Jaroszewicz, a sekretarzem zespołu – Stefan Jakimiuk. Zespół ma charakter interdyscyplinarny; reprezentowane są w nim wszystkie środowiska: naukowe, społeczne, ekologiczne i samorządowe. Jego trzon stanowią naukowcy specjalności nauk leśnych i biologicznych, profesorowie prawa i ekonomii, ochrony środowiska, architekt i urbanista, osoba odpowiedzialna za sprawy dziedzictwa kulturowego, przedstawiciele organizacji pozarządowych, a także przedstawiciel Lasów Państwowych i samorządu terytorialnego. Uwieńczeniem pracy zespołu będzie nowa inicjatywa legislacyjna prezydenta RP. Zadaniem prezydenckiego zespołu jest wypracowanie najdoskonalszych rozwiązań przyrodniczo-społecznych dla tego obszaru, odpowiadających optymalnie interesom i Puszczy, i ludzi. Celem jest ochrona Puszczy, rozumiana jako umiejętność zachowania i racjonalnego wykorzystania dóbr przyrodniczych, z równoczesną stymulacją rozwoju lokalnych społeczności, korzystających z ich bliskości. Założenia te realizowane będą przy pełnym poszanowaniu dziedzictwa kulturowego oraz zróżnicowania etnicznego i religijnego regionu Puszczy Białowieskiej.

W roku 2006 do Kancelarii Prezydenta RP wpłynęło ok. 10 tysięcy listów z kraju i zagranicy z prośbą, by prezydent zajął się sprawą Puszczy Białowieskiej. W związku z tym w terenie oraz w Kancelarii Prezydenta RP odbyło się kilkadziesiąt spotkań pracowników Biura Inicjatyw Społecznych w Kancelarii Prezydenta RP z przedstawicielami różnych środowisk – zaczynając od mieszkańców puszczańskich gmin, a kończąc na resorcie. W ich efekcie prezydent zdecydował, że zaangażuje się w rozwiązanie niepokojących problemów Puszczy Białowieskiej, upoważniając minister Ewę Junczyk-Ziomecką i podległy jej zespół w Biurze Inicjatyw Społecznych do prac w tej dziedzinie.

DL

Podziel się tą wiadomością ze znajomymi:

Zobacz także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *