TTG Polska Dziennik Turystyczny

IGHP: Widać ożywienie w hotelach

Hotel, pokój hotelowy
Fot. Unsplash

W kwietniu hotele odnotowały lepsze wyniki niż w marcu i po raz pierwszy od początku roku wyniki miesiąca nie były słabsze niż rok wcześniej. Tegoroczną majówkę hotelarze również mogą uznać za udaną, blisko 60 proc. obiektów odnotowało obłożenie powyżej 70 proc. miejsc. Szczególnie dobre wyniki osiągnęły hotele wypoczynkowe – wynika z najnowszej ankiety Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego.

Wyniki hoteli w kwietniu były zbliżone do analogicznego okresu ubiegłego roku. Powiększyła się różnica pomiędzy hotelami biznesowymi a wypoczynkowymi. Te pierwsze znacznie poprawiły obłożenie w stosunku do poprzedniego miesiąca. Natomiast obiekty wypoczynkowe zanotowały w kwietniu słabsze obłożenie. Wszystko wskazuje na to, że „efekt majówki”, mimo, że jej początek, z uwagi na korzystny układ kalendarza w tym roku, mógł przypadać już na 27 kwietnia, będzie widoczny w wynikach maja.

Łącznie, hoteli z frekwencją poniżej 30 proc. było 15 proc. (na poziomie marca), ale obłożenie powyżej 50 proc. zanotowało 57 proc. (11 pp. więcej niż w marcu), w tym 21 proc. obiektów powyżej 70 proc. (4 pp. lepiej niż miesiąc temu).

W grupie hoteli biznesowych ponad 2/3 (68 proc.) uzyskało obłożenie powyżej 50 proc., w tym dokładnie 1/4 powyżej 70 proc. To wyniki lepsze niż w marcu aż o 19 pp. Frekwencji 30 proc. nie osiągnęło tylko 5 proc. hoteli. Natomiast wśród obiektów wypoczynkowych obłożenie było wyraźnie niższe niż miesiąc temu: tylko 28 proc. hoteli (spadek o 22 pp.) zapełniło się więcej niż w połowie, w tym 7 proc. z obłożeniem powyżej 70 proc. Frekwencję poniżej 30 proc. zanotowała ponad połowa obiektów (55 proc.).

Wskaźniki obłożenia były na porównywalnym poziomie do uzyskanych rok temu. Dla 41 proc. hoteli frekwencja pogorszyła się w stosunku do kwietnia ubiegłego roku, w tym 1/5 obiektów zanotowała obniżenie do 10 pp. I również 41 proc. hoteli poprawiło obłożenie w stosunku do kwietnia zeszłego roku, ze zdecydowanie najliczniejszą grupą 33 proc. obiektów z frekwencją wyższą do 10 pp. 18 proc. obiektów uzyskało obłożenie na tych samych poziomach co rok temu.

Dane różniły się w podziale na hotele biznesowe i wypoczynkowe, na korzyść tych pierwszych, a więc odwrotnie niż to miało miejsce w ubiegłym miesiącu. Dla 43 proc. hoteli biznesowych wskaźnik obłożenia poprawił się w stosunku do kwietnia ubiegłego roku, w tym 36 proc. obiektów zanotowało wzrost frekwencji do 10 pp. 38 proc. hoteli zanotowało obniżenie obłożenia, w tym 23 proc. stanowiła grupa z frekwencją niższą do 10 pp. Wśród obiektów wypoczynkowych, w blisko połowie (48 proc.) wskaźnik obłożenia pogorszył się w stosunku do kwietnia ubiegłego roku, w tym najliczniejszą grupę 28 proc. stanowiły obiekty, które zanotowały obniżenie frekwencji w przedziale 11-20 pp. 35 proc. obiektów poprawiło obłożenie, z najliczniejszą grupą 31 proc. hoteli z frekwencją wyższą do 10 pp.

Ceny nieco wyższe niż rok temu

Podobnie jak w poprzednich miesiącach, w kwietniu średnie ceny rosły rok do roku, a ich tempo było praktycznie takie same jak dane z marca. Odpowiedzi wskazują, że 57 proc. hoteli podniosła ceny w stosunku do kwietnia 2023 r., w tym 45 proc. odnotowało wzrost do 10 pp. 43 proc. hoteli uzyskało ceny na poziomie zeszłego roku lub niższe, w tym 17 proc. utrzymało te same ceny, a 21 proc. zanotowało spadek do 10 proc.

W kwietniu goście zagraniczni stanowili średnio dla całej grupy ankietowanych 23 proc., z dużą różnicą pomiędzy hotelami biznesowymi i wypoczynkowymi, odpowiednio 27 proc. i 17 proc.

Mocne ożywienie w hotelach

Dane dotyczące przyjętych rezerwacji na maj wskazują na dalsze mocne ożywienie w hotelach biznesowych oraz podobny stan prognoz, jak miesiąc temu dla kwietnia, w obiektach wypoczynkowych. Dla całej grupy ankietowanych hoteli 13 proc. (o 23 pp. mniej niż w marcu) wskazuje aktualną frekwencję poniżej 30 proc. Obłożenie powyżej 50 proc. posiada 40 proc. (o 18 pp. więcej niż w marcu). Grupa hoteli „środka”, tj. z prognozą obłożenia w zakresie 30-50 proc. wyniosła 47 proc.

W hotelach biznesowych tylko 7 proc. nie przekracza frekwencji 30 proc., a powyżej 50 proc. wskazuje 43 proc. Grupa hoteli z prognozą obłożenia w zakresie 30-50 proc. wynosi dokładnie połowę. Wskaźniki aktualnego obłożenia dla obiektów wypoczynkowych to 21 proc. z frekwencją poniżej 30 proc. i 35 proc. z obłożeniem powyżej 50 proc. a więc bardzo podobnie, jak miesiąc temu dla kwietnia.

Majówka udana, szczególnie w obiektach wypoczynkowych

Wśród wszystkich hoteli uczestniczących w ankiecie zaledwie 4 proc. nie przekroczyło obłożenia 30 proc. Do tego należy dodać 19 proc. obiektów, które w ogóle nie sprzedawały oferty na ten okres. Obiektów, które uzyskały frekwencję powyżej 50 proc., było ponad 2/3 (68 proc.), w tym 59 proc. hoteli wypełniło się więcej niż w 70 proc., a ponad 1/4 (27 proc.) osiągnęła frekwencję powyżej 90 proc.

Hotele biznesowe uzyskały w okresie majówki zaskakująco dobre wyniki. 1/3 (34 proc.) nie sprzedawała oferty, a obłożenie poniżej 30 proc. zanotowało tylko 8 proc. obiektów. Hoteli zapełnionych w więcej niż połowie było 46 proc., w tym powyżej 70 proc. 38 proc. Natomiast obiekty wypoczynkowe zanotowały oczywiście jeszcze lepsze wskaźniki. Tylko 3 proc. nie sprzedawało oferty i nie było obiektów nie tylko takich, których obłożenie wyniosło poniżej 30 proc., ale nawet poniżej 50 proc. Obiektów zapełnionych powyżej 70 proc. było 86 proc., a 38 proc. osiągnęło frekwencję powyżej 90 proc.

Co przyniesie „czerwcówka”?

Kolejny wydłużony weekend, związany ze świętem Bożego Ciała, wypada w dniach 30 maja – 2 czerwca. W przeciwieństwie do majówki, dla której prognozy na miesiąc przed były o kilkanaście pp. lepsze niż w analogicznym okresie rok temu, czerwcówka, przynajmniej na razie, planuje się na bardzo podobnych poziomach co w roku ubiegłym. Dla całej grupy hoteli uczestniczących w ankiecie blisko 1/4 (24 proc.) posiada aktualnie obłożenie poniżej 30 proc. Do tego należy dodać grupę 23 proc. obiektów, które nie sprzedają oferty specjalnej w tym okresie. Hoteli wypełnionych więcej niż w połowie jest blisko 1/3 (32 proc.). Hotele biznesowe wypadają słabiej niż wypoczynkowe. 38 proc. nie sprzedaje oferty, a obłożenie poniżej 30 proc. notuje 29 proc. obiektów. W hotelach wypoczynkowych wszystkie ankietowane obiekty sprzedają oferty, 24 proc. posiada aktualnie obłożenie poniżej 30 proc. 45 proc. jest już zapełniona w ponad połowie, w tym z frekwencją powyżej 70 proc. jest 28 proc. hoteli.

O ankiecie

W ankiecie przeprowadzonej w dniach 7-10 maja 2024 roku wzięło udział 117 hoteli zlokalizowanych we wszystkich województwach. Spośród nich 72 proc. położonych jest w miastach. 32 proc. to obiekty sieciowe. Większość ankietowanych (85 proc.) to hotele liczące do 150 pokoi, 62 proc. hoteli ma mniej niż 100 pokoi, a średnia wielkość obiektu wyniosła 96 pokoi. Hotele, w których przeważa ruch biznesowy, stanowiły 48 proc., 25 proc. specjalizuje się w turystyce wypoczynkowej a łączące segment biznesowy z turystycznym to również 27 proc. Dominującymi formami biznesu hotelowego wśród ankietowanych obiektów są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (92 proc.).

źródło: Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego

Podziel się tą wiadomością ze znajomymi:

Zobacz także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *