TTG Polska Dziennik Turystyczny

II Walne Zgromadzenie Izby Gospodarczej Polskiego Zrzeszenia Hoteli

22 czerwca br. odbyło się II Walne Zgromadzenie Izby Gospodarczej Polskiego Zrzeszenia Hoteli, było to podsumowanie roku działalności zarządu i Rady Izby Gospodarczej PZH. W minionym roku odbyło się w sumie 6 posiedzeń Zarządu oraz 4 posiedzenia Rady Izby.

Przedmiotem zainteresowania Izby była sytuacja organizacyjna, stan branży hotelarskiej, współpraca z Polskim Zrzeszeniem Hoteli i innymi organizacjami hotelarskimi i turystycznymi, wystąpienia do władz państwowych i innych instytucji w sprawach interesów branży hotelarskiej (np. w sprawie praw autorskich i pokrewnych). Przedmiotem działania była także współpraca międzynarodowa, w tym szczególnie z HOTREC.

Głównym zadaniem Zgromadzenia było określenie nowych form i kierunków działań, które pozwolą zdynamizować Izbę w najbliższym czasie. Na spotkaniu omówiono zagadnienia, które należy podjąć, aby właściwie reprezentować interesy branży hotelarskiej. I tak w sferze ekonomicznej uczestnicy zgromadzenia omówili działania zmierzające do racjonalizacji polityki podatkowej państwa wobec hotelarstwa, tworzeniu przychylnych warunków dla działalności inwestycyjnej oraz sprzyjającej podnoszeniu standardów obiektów.

Jednym z celów jest podjęcie działań prowadzących do zniesienia barier w ruchu podróżniczym i turystyce, rozwój tanich linii lotniczych. W związku z tym Izba będzie zabiegać o nawiązanie lub kontynuację współpracy z organami Państwa – przede wszystkim z Parlamentem i jego komisjami, Ministerstwami: Gospodarki, Finansów i Infrastruktury. Jednym z najważniejszy celów jest nawiązanie współpracy z Polską Organizacją Turystyczną, gdyż z tą organizacją łączą ją wspólne działania statutowe.

Jak podkreślał w swoim przemówieniu prezes IG PZH Grzegorz Uszycki, Izba zamierza kontynuować negocjacje dotyczące praw autorskich i pokrewnych ze stowarzyszeniami twórców, gdyż stoi na stanowisku, iż własność artystyczna i intelektualna powinna być chroniona. Jednakże warunki tej ochrony powinny uwzględniać interesy wszystkich zainteresowanych stron – w tym także hotelarzy i ich klientów.

Ważną sprawą jest też współpraca z organami samorządu terytorialnego, gdyż wiele kwestii dotyczących warunków inwestowania, modernizacji czy prowadzenia statutowej działalności znajduje się w rękach władz miast bądź regionów. A z kolei od ich postawy zależy często sukces organizacyjny i ekonomiczny obiektów hotelarskich. W sferze spraw międzynarodowych – wiodącą dla organizacji pozostaje współpraca z HOTREC. Jak podkreślił prezes G. Uszycki – Członkostwo w tej organizacji i bieżący kontakt pozwala  uczestniczyć w kreowaniu polityki branży hotelarskiej i w stosunku do niej na poziomie europejskim.
 
DL

Podziel się tą wiadomością ze znajomymi:

Zobacz także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *