TTG Polska Dziennik Turystyczny

Jak nas widzą za granicą?

Z raportu Instytutu Monitorowania Mediów wynika, iż w oczach mediów zagranicznych mamy plus za udział Polski w kontyngencie ONZ, minus za brak planów wprowadzenia euro – tak na wizerunek naszego kraju za granicą wpływały sierpniowe informacje anglojęzycznych telewizji.

Raport wskazuje również na to, iż zagraniczni dziennikarze mylą braci Kaczyńskich, a informacje o Polsce najczęściej były poświęcone rocznicy Powstania Warszawskiego. Z informacji EuroNews wynika na przykład, że to Jarosław Kaczyński zakazał parady środowisk homoseksualnych w Warszawie – w rzeczywistości był to jego brat Lech Kaczyński, pełniący wtedy funkcję Prezydenta Warszawy, obecnie Prezydent RP.

Na potrzeby raportu IMM monitoruje pod kątem wizerunku Polski 24 godziny na dobę stacje CNN i EuroNews. Od września do raportu dołączone zostaną materiały z niemieckiej stacji ARD i angielskiej BBC World, zaś w październiku monitorowane będą również niemiecka telewizja ZDF oraz francuska stacja TF1.

Pierwszy raport „Zagraniczne telewizje o Polsce” zawiera analizę informacji o Polsce i Polakach wyemitowanych w sierpniu 2006 roku w anglojęzycznych stacjach telewizyjnych – EuroNews i CNN. Ukazało się w nich łącznie 114 publikacji. W przekazach dominowały materiały w całości poświęcone Polsce lub w pełni wiążące się z Polską, które miały charakter kilkuminutowych reportaży. Stanowiły one 56% wszystkich emisji. 35% ogólnej liczby przekazów to informacje o Polsce podawane w cogodzinnych serwisach, 9% stanowiły neutralne wzmianki.

Spośród wszystkich przekazów negatywnie na obraz Polski za granicą mogły wpłynąć 4 wiadomości EuroNews poświęcone  wizycie premiera Jarosława Kaczyńskiego w Brukseli. Informowały one o spotkaniu z przewodniczącym Komisji Europejskiej Jose Manuelem Barosso. Celem wizyty Kaczyńskiego było wyjaśnienie nieporozumień, które pojawiły się w relacjach z Europą oraz poprawienie wizerunku Polski. W przekazach podkreślono, że Polska – jako jedyny kraj pośród nowych członków UE – nie przedstawiła planu wprowadzenia wspólnej waluty euro, do czego zobowiązała się w traktacie akcesyjnym. EuroNews uzupełnił informację o wizycie wzmiankami o polach konfliktu między Polską a UE – wskazano na kwestie praw osób o orientacji homoseksualnej, głosy popierające wprowadzenie kary śmierci oraz problem antysemityzmu.

Jako pozytywne zostały sklasyfikowane materiały dotyczące udziału Polski w kontyngencie sił stabilizacyjnych ONZ w Libanie – UNIFIL (wyemitowane przez CNN oraz EuroNews).

W sierpniu doniesienia anglojęzycznych telewizji koncentrowały się wokół rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego (28 przekazów). Zagraniczni widzowie dowiedzieli się, że w trakcie 63 dni Powstania zginęło ponad 200 000 mieszkańców Warszawy. Przekazy telewizyjne uzupełniono o informację, że rocznicę Powstania uświetniały przeloty amerykańskiego bombowca B17, takiego samego, którym w trakcie zrywu zbrojnego dostarczano pomoc powstańcom. Materiały telewizyjne zawierały migawki z obchodów rocznicy na Pl. Piłsudskiego pod Grobem Nieznanego Żołnierza.

Tematem poruszanym w drugiej kolejności było odwołanie wizyty w Niemczech przez Kazimierza Marcinkiewicza (20 materiałów). Jako powód decyzji Marcinkiewicza podano otwarcie w stolicy Niemiec wystawy dokumentującej wypędzenie („expulsion”) ludności niemieckiej z terytorium Polski po II wojnie światowej. W informacji znalazła się wypowiedź polskiej Minister Spraw Zagranicznych, iż wystawa kładzie się cieniem na stosunkach polsko-niemieckich.

Źródło: Wirtualne Media

Podziel się tą wiadomością ze znajomymi:

Zobacz także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *