TTG Polska Dziennik Turystyczny

Konferencja nt. turystyki zrównoważonej w Lublinie

Współpraca-Innowacje-Zrównoważona Turystyka
Fot. Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna (facebook.com/LROT.INFO/)

W Lublinie odbyła się konferencja pt.: „Turystyka zrównoważona i jej aspekty”, która była zorganizowana przez POT we współpracy z ROTami w ramach projektu: „Współpraca-Innowacje-Zrównoważona Turystyka”, w której udział wzię li eksperci w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. Gospodarzem wydarzenia była Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna.

Omówiono zagadnienia ekoturystyki, promocji ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz kulturowego, a także zrównoważonego rozwoju regionalnej turystyki.

Konferencja poprzedzona była briefingiem prasowym, w którym udział wzięli Marcin Szewczak, Członek Zarządu Województwa Lubelskiego; Małgorzata Wilk-Grzywna, wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej; Jacek Janowski, wicedyrektor Departamentu Wsparcia Rozwoju Turystyki POT oraz Marcin Kania, prezes Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Briefing poprowadziła Jolanta Grus, kierownik Biura Rzecznika Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Dorota Lachowska, dyrektor Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Do ciekawych prezentacji należało wystąpienie prezesa Fundacji Best Place – Europejski Instytut Marketingu Miejsc Adama Mikołajczyka nt.   „Człowiek + AI = WNM?”, który omówił zastosowanie nowych technologii w tym wykorzystanie sztucznej inteligencji w promocji turystyki.

Barbara Minczewa, dyrektor Zagranicznego Ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej w Rzymie omówiła z kolei zagadnienia związane z oczekiwaniami turystów włoskich przybywających do Polski. Ekspertka przedstawiła interesujące spostrzeżenia dotyczące tendencji podróżniczych Włochów, biorąc pod uwagę wiek, zainteresowania i możliwości finansowe.

Bardzo ważnym punktem programu konferencji było wystąpienie dr hab. Dariusza Jacka Olszewskiego – Strzyżowskiego, Prof. AWFiS i eksperta Travindy ds. zrównoważonego rozwoju nt.: Stan wdrożenia turystyki zrównoważonej w regionie lubelskim na tle światowych trendów. Raport jest wynikiem uprzednio przeprowadzonych ankiet sondażowych on-line, które ujmują pytania z obszaru 17 celów SDG (Sustainable Development Goals). Dokument ten będzie niebawem dostępny na stronie Polskiej Organizacji Turystycznej. Prezentacja uwzględniała aspekty kulturowe, społeczno-gospodarcze, środowiskowe i dobre praktyki zarządcze z zakresu zrównoważonego rozwoju. Uczestnicy mieli okazję do zapoznania się z wysoką atrakcyjnością wdrażanych inwestycji na rzecz turystyki i rekreacji w regionie lubelskim, co  determinuje wzrost ruchu turystycznego z zagranicy.

Zaś Agnieszka Drozd-Bownik, dyrektor Departamentu Promocji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego wprowadziła uczestników konferencji w aspekty Koncepcji zrównoważonego rozwoju w budowaniu marki województwa lubelskiego jako atrakcyjnej destynacji turystycznej, podkreślając unikatowość walorów przyrodniczych, kulinarnych oraz kulturowych województwa lubelskiego.

Następnie Dorota Lachowska omówiła budowanie marki turystycznej w kontekście zrównoważonego rozwoju na przykładzie Roztocza – tu ważne znaczenie ma certyfikacja produktów turystycznych.

Bardzo interesujące rozwiązania dotyczące wdrażania zrównoważonego rozwoju w funkcjonowanie obiektów turystycznych zaproponowali także gestorzy bazy hotelowej z regionu lubelskiego: Artur Trukawiński oraz Linda Terzić, przedstawiciele Hotelu Arche Nałęczów „Sanatorium Milicyjne”, a także Katarzyna Okoń-Szczepaniak z Uroczyska Zaborek. Oprócz kwestii związanych z ekoturystyką omówiono problematykę rewitalizacji i przystosowania dla celów noclegowych obiektów historycznych, aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych, a także możliwości zatrudnienia osób, które były osadzone w zakładach karnych.

Atrakcją dla gości konferencji był występ pań z Krainy Rumianku z małej miejscowości Hołowno w woj. lubelskim, które zaprezentowały piosenkę  promującą turystykę etnograficzną: „Ach lubelskie jakie cudne”.

Podsumowaniem konferencji była debata ekspercka nt.: Aspekty społeczne, gospodarcze i środowiskowe w zrównoważonym rozwoju regionu, z udziałem między innymi Rafała Zwolaka, prezydenta Miasta Zamościa, a także Marcina Kęćko, dyrektora Biura Rozwoju Turystyki Urzędu Miasta Lublin oraz Jana Konojackiego, zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chełmie.

Region Lubelski ma ogromny potencjał do budowania ofert turystyki zrównoważonej dla krajowych i zagranicznych turystów, o czym świadczą liczne walory i certyfikowane produkty turystyczne, Polskie Marki Turystyczne, czy 2 parki narodowe oraz 17 parków krajobrazowych ze świetną, nowoczesną i dostosowaną infrastrukturą dla wymagających turystów oraz osób ze szczególnymi potrzebami. Tworzenie przyjaznych dla rowerzystów i pieszych środowisk miejskich pomaga w emisji związków szkodliwych, co także wymaga podkreślenia przy tej okazji.

Podziel się tą wiadomością ze znajomymi:

Zobacz także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *