TTG Polska Dziennik Turystyczny

Milenium na Świętym Krzyżu

Ten rok dla turystyki w województwie świętokrzyskim jest wyjątkowy. Okazją są, zakrojone na szeroką skalę, obchody tysiąclecia polskiej tradycji benedyktyńskiej na Świętym Krzyżu, zwanym również Łyścem lub Łysą Górą, co w języku łacińskim oznacza Golgotę.

Legenda głosi, że w roku 1006 właśnie tutaj zostało założone opactwo benedyktynów. Na podstawie kroniki Jana Długosza fundatorem klasztoru był król Bolesław Chrobry, który zbudował tu jednonawową rotundę w stylu romańskim i przekazał w darze relikwie Krzyża Świętego, otrzymane od księcia węgierskiego Emeryka. Według innych przekazów miał je podarować dopiero król Władysław Łokietek w latach 1306-1308.   

W tutejszym opactwie znalazły one swoje poczesne miejsce, dając początek nazwie góry i całego pasma, dla określenia którego funkcjonuje termin Góry Świętokrzyskie.

Celem lokalizacji klasztoru w tym miejscu (o czym nie mówią naukowe źródła, tylko przypuszczenia) było krzewienie nowej wiary i wykorzenienie praktyk pogańskich, o czym świadczą: świątynia trzech bożków: Śwista, Pośwista i Pogody oraz wał kamienny. Według innych badaczy powstający klasztor miał być miejscem schronienia okolicznej ludności przed najeźdźcami.   

W ciągu wieków opactwo przeżywało różne koleje losu. Nazwa Święty Krzyż na dobre przyjęła się w XIII wieku. Wśród władców Polski było wielu czcicieli relikwii, należeli do nich: Władysław Jagiełło, Kazimierz Jagiellończyk, Zygmunt Stary z królową Boną, Zygmunt III, Władysław IV, Michał Korybut Wiśniowiecki. Dlatego ścieżka z Nowej Słupi na górę nosi nazwę „Drogi Królewskiej”. Pielgrzymowali nią również licznie przedstawiciele rodów arystokratycznych, którzy obdarowywali sanktuarium wotami.

Na przestrzeni dziejów, pomimo dużych zniszczeń obiektów i prześladowań zakonników, sanktuarium było najliczniej odwiedzanym na ziemiach polskich. Obecnie jest zabytkiem wysokiej klasy, starannie odrestaurowanym, gromadzącym dobra kultury. Najcenniejszy zabytek – Relikwie Drzewa Krzyża Świętego są wystawione w Kaplicy Oleśnickich. We wspaniałym  kompleksie mieszczą się: Kościół Świętej Trójcy i Podwyższenia Krzyża Świętego, gotyckie krużganki, Muzeum Misyjne Misjonarzy Oblatów MN, wystawa Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Każdy turysta powinien udać się na gołoborze (skalne rumowisko), położne w bardzo bliskiej odległości od klasztoru. Z platformy widokowej można podziwiać formy skalne piaskowców kwarcytowych.

Obchody Milenium w tym roku są doskonałą okazją do odwiedzenia tego wspaniałego miejsca. Specjalny komitet organizacyjny przygotował program, zapoczątkowany 29. kwietnia Jarmarkiem Świętokrzyskim. Kulminacja uroczystości przypadła na dni 10 – 11 czerwca. W mszy pontyfikalnej uczestniczyło ponad 10 000 wiernych, w tym również 300’-osobowa grupa pielgrzymów z Węgier. 

18. czerwca jubileusz uczczono przedstawieniem „Golgoty Świętokrzyskiej”, określonej jako lament u  wrót sanktuarium. Twórcami utworu jest Zbigniew Książek i Piotr Rubik, który dyrygował Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga.

Kolejne wydarzenia to: pielgrzymka w dniach: 21 – 22. lipca  (Świętokrzyskie Czuwanie Modlitewne – spotkanie przy Krzyżach Katyńskich, nabożeństwo pokutne), 11. września – Oratorium „Psałterz Wrześniowy”, 30. września – Pielgrzymkowy Rajd Świętokrzyski.       

Imprezą towarzyszącą Milenium są już 40. w tym roku Dymarki Świętokrzyskie w Nowej Słupi (12 – 13 sierpnia), prezentujące uzyskiwanie żelaza w czasach rzymskich. Pokaz odbędzie się na terenie Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im. M. Radwana, które zostało założone na terenie dawnego piecowiska z początków naszej ery. 

Wszystkie te znakomitości mieszczą się na terenie gminy Nowa Słupia, która słusznie nazywana jest „Perłą Gór Świętokrzyskich”.

Więcej informacji na stronach:
www.nowaslupia.pl
www.swietokrzyskie-milenium.pl  

Podziel się tą wiadomością ze znajomymi:

Zobacz także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *