TTG Polska Dziennik Turystyczny

Nowe zasady ruchu drogowego w Republice Czeskiej

Od 1. lipca w Czechach wchodzi w życie znowelizowana Ustawa o ruchu drogowym. Głównym celem nowelizacji jest zwiększenie bezpieczeństwa na drogach Republiki Czeskiej, oraz zrównanie czeskiego prawodawstwa z prawem obowiązującym w krajach członkowskich Unii Europejskiej, a także, nasilenie działań prewencyjnych, wprowadzenie systemu punktowego dla kierowców, wzrost opłat mandatowych za wykroczenia oraz nowe uprawnienia dla policji.

Nowelizacja zasad ruchu drogowego
Wprowadzono obowiązek jazdy z włączonymi światłami drogowymi przez całą dobę w okresie całego roku. Nowelizacja przewiduje wyższe kary pieniężne za jazdę pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających (środków przeciwbólowych w nadmiarze, narkotyków). Zasadniczą zmianą jest potraktowanie jazdy pod wpływem alkoholu jako przestępstwo, za które przewiduje się karę 1 roku więzienia, karę pieniężną lub zakaz prowadzenia samochodu. W przypadku podejrzenia kierowcy o kierowanie pojazdem mechanicznym pod wpływem alkoholu, do badania poziomu alkoholu w organizmie za pomocą alkomatu są upoważnieni także funkcjonariusze Straży Miejskiej. Dzieci (o wzroście niższym niż 150cm i wadze niższej niż 36 kg) mogą być przewożone wyłącznie w specjalnych fotelikach. Zasada ta dotyczy przejazdów na wszystkich rodzajach dróg.

Rowerzyści w wieku poniżej 18 roku życia są zobowiązani do używania kasków zgodnie z ustawowo określonym typem. Kierowca jest zobowiązany do używania kierunkowskazów także podczas wyprzedzania rowerzysty. Używanie telefonu komórkowego podczas prowadzenia samochodu zwiększa ryzyko wypadku, dlatego obowiązuje kategoryczny zakaz trzymania telefonu komórkowego w ręku lub np. przytrzymywania go głową i ramieniem. Zalecane jest używanie zestawów głośnomówiących.

Nowelizacja dopuszcza nie tylko parkowanie równolegle do chodnika, ale także prostopadle oraz ukośnie również w tych miejscach, gdzie nie ma znaku określającego sposób parkowania. Należy jednak zostawić wolny co najmniej jeden pas dla przejeżdżających samochodów, o szerokości nie mniejszej niż 3m dla każdego kierunku jazdy.

Zgodnie z nowelizacją Ustawy, również przy zmianie pasa jazdy na drodze wielopasmowej obowiązuje zasada prawej ręki. Jeżeli na drodze wielopasmowej są pasy dla włączających się do ruchu, to kierowca włączający się do ruchu jest zobowiązany z takiego pasa korzystać.

Zmianie uległy także zasady jazdy na rondzie: jeżeli kierowca zamierza wjechać na rondo, nie musi używać kierunkowskazu. Ma obowiązek używania kierunkowskazu w momencie, kiedy chce zmienić pasy, zarówno z lewego na prawy, jak i odwrotnie, oraz bezwzględnie przy zjeździe z ronda.

Samochody o wadze powyżej 3,5 t oraz autokary, jadące po drodze wielopasmowej, o ile nie mają dostatecznej prędkości w stosunku do wyprzedzanego pojazdu, nie mogą wyprzedzać innych pojazdów . W przypadku pojazdów o wadze ponad 7,5 t ustanowiono zmiany w ograniczeniu ich ruchu. W niedziele i w inne dni wolne od pracy oraz w soboty od 1lipca do 31 sierpnia został skrócony czas zakazu poruszania się pojazdów o wadze ponad 7,5 t i obowiązuje od godziny 7 do 13 (wcześniej do 20), ale w tym czasie mają zakaz poruszania się po autostradach i drogach 1. klasy w piątek w godzinach 17 – 21.

W Republice Czeskiej bezwzględnie obowiązuje zakaz używania środków uniemożliwiających radarową kontrolę prędkości. W przypadku wykrycia takich środków grozi kara nawet do 100 000 koron czeskich. W przypadkach utrudnienia w kontynuowaniu jazdy po autostradzie lub innej drodze, kierowcy są zobligowani pozostawić wolne miejsce dla pojazdów uprzywilejowanych.

System punktowy i uprawnienia policji
Podobnie jak w innych krajach UE (np. Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Polska, Włochy, inne), 1 lipca 2006 zostanie wprowadzony punktowy system karania kierowców. Na podstawie wprowadzonego systemu, po osiągnięciu przez kierowcę maksymalnej ilości 12 punktów karnych, prawo jazdy zostanie kierowcy odebrane na 1 rok, i aby je odzyskać, kierowca będzie musiał ponownie zdać egzamin. Prowadzenie pojazdu bez ważnego prawa jazdy jest zdefiniowane jako czyn karalny, wykroczenie. Kierowca, który osiągnie wiek 60, 65 i 68 lat a po 68 roku życia co dwa lata, jest zobowiązany poddawać się obowiązkowej kontroli lekarskiej. Wyniki badań kierowca powinien zawsze mieć przy sobie, aby przy kontroli policyjnej mógł je przedłożyć funkcjonariuszowi.

Nowelizacja ustawy określa uprawnienia policji Republiki Czeskiej oraz Straży Miejskiej. Policjant lub funkcjonariusz Straży Miejskiej może zakazać kierowcy kontynuowania prowadzenia pojazdu, jeśli dysponuje dowodem popełnienia przez niego przestępstwa lub wykroczenia (n.p. spowodowania wypadku, odmówienia badania alkomatem itp.), może również na miejscu zdarzenia zatrzymać prawo jazdy kierującemu pojazdem. W przypadku podejrzenia o popełnienie wykroczenia, policjant ma prawo na miejscu żądać wpłacenia kaucji w wysokości 50 000 koron. Kwota ta stanowi gwarancję stawienia się kierowcy w postępowaniu wyjaśniającym. Jeśli kierowca nie zostanie uznany winnym popełnionego przestępstwa lub wykroczenia, kwota ta w pełnej wysokości zostanie kierowcy zwrócona.

Opłaty za korzystanie z autostrad i elektroniczne wnoszenie opłat
W Republice Czeskiej są płatne autostrady i wybrane trasy szybkiego ruchu (www.uamk.cz). Opłata jest potwierdzona dwuczęściowym kuponem, ważnym przez 1 rok kalendarzowy, 2 miesiące lub 15 dni, oraz 1 dniowym, dla pojazdu silnikowego lub autokaru o wadze ponad 12 t. Korzystanie z w/w dróg bez ważnego kuponu grozi mandatem w wysokości do 15 000 koron czeskich.

Ministerstwo Transportu Republiki Czeskiej przygotowuje wprowadzenie od 1. lipca 2007 roku automatów do uiszczania opłat za przejazd na autostradach i wybranych trasach szybkiego ruchu. Opłata dotyczy ciężkich samochodów ciężarowych o wadze ponad 12t i przejazdów po ok. 2100 km dróg wszystkich rodzajów. Opłaty za korzystanie z wymienionych tras mają na celu zmniejszenie i ich nadmierne obciążenie, spowodowane przede wszystkim przez ruch TIR-ów w relacjach międzynarodowych. 

Więcej informacji:

Mgr. Mark�ta Chaloupková
Czeska Centrala Ruchu Turystycznego – CzechTourism
tel. +420 221 580 445
e-mail: chaloupkova@czechtourism.cz
www.CzechTourism.com

Podziel się tą wiadomością ze znajomymi:

Zobacz także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *