TTG Polska Dziennik Turystyczny

Ocena Polskiej Izby Turystyki

na temat wykorzystania funduszy strukturalnych na wsparcie przedsięwzięć turystycznych w ramach NPR na lata 2004-2006.

1. Ogromne, niczym nie usprawiedliwione opóźnienia we wdrażaniu środków. Dotyczy to wszystkich środków, ale w szczególności tych, które dotyczą Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) działania 1.4. a także 3.1., 3.2. i 3.3. Program pomocowy (na lata 2004-2006) opracowano i przedstawiono Komisji Europejskiej  w styczniu 2005 r. (a więc rok po terminie rozpoczęcia NPR). Tzw. wprowadzenie    do krajowego porządku prawnego nastąpiło 31 października 2005 r. (a więc prawie 2 lata od rozpoczęcia NPR) – rozporządzenie MGiP, dotyczące pomocy publicznej na wsparcie inwestycji w dziedzinie turystyki. Jest to skandaliczne opóźnienie, które trudno czymkolwiek usprawiedliwić. Zupełnie niezrozumiałe jest, dlaczego projekty w zakresie kultury miały „lepszy start” od tych turystycznych? 

2. Jeżeli już projekty z zakresu kultury zostały uwzględnione w przedziale środków w pierwszej kolejności, to zgodnie z działaniem 1.4. „Rozwój turystyki i kultury”, powinny być one powiązane z wykorzystaniem przez turystów. Tymczasem powiązanie to w wielu przypadkach jest wątpliwe. Dotyczy to:
• hal sportowo-widowiskowych, pływalni;
• remontów teatrów i ośrodków kultury;
• centr kulturalno-oświatowych;
• adaptacji budynków do potrzeb bibliotek itp.
• remontów wielu pomieszczeń wewnętrznych w obiektach sakralnych;

3. Zastrzeżenia wzbudza dobór wykonawców do realizacji zadań z programu „Rozwój zasobów ludzkich” działania 2.3. Zwraca uwagę praktycznie brak przedstawicieli wyższych uczelni, legitymujących się dorobkiem naukowym i dydaktycznym w zakresie treści wchodzących  do komponentów tego projektu (rozwój produktów turystycznych, zarządzanie turystyką). Wybrane konsorcjum (Doradztwo Gospodarcze DGA i inne firmy wchodzące w jego skład)  są z punktu widzenia turystyki zupełnie nieznanymi podmiotami. Zastanawiającym jest fakt wyboru podmiotów i wydatkowanych środków na rozwój nowoczesnych kadr branży turystycznej oraz studiów podyplomowych na rzecz rozwoju nowoczesnej gospodarki turystycznej i pominięciu renomowanych uczelni i ośrodków naukowych.

4. Należy zwrócić uwagę, że działania dotyczące sektorowego Programu Operacyjnego: „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw” w zasadzie nie dotyczą 80% mikro przedsiębiorstw, działających w sektorze turystyki, których nie stać na inwestycje ani na nowe technologie, ale które w istotny sposób współtworzą produkt turystyczny. Innowacyjność wspierana z funduszy strukturalnych rozumiana jest przy tym jako działanie, którego efekty muszą mieć wymiar materialny, gdy tymczasem w turystyce efektem działań innowacyjnych jest poprawa systemu dystrybucji, poprawa jakości, zmiany asortymentowe itp.

Podziel się tą wiadomością ze znajomymi:

Zobacz także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *