TTG Polska Dziennik Turystyczny

Ogólnopolskie obchody Światowego Dnia Turystyki

Obchody Światowego Dnia Turystyki odbędą się w tym roku, na terenie Województwa Świętokrzyskiego, w dniach 12 – 14 października. Organizatorem obchodów jest  Regionalna Organizacja Turystyczna  Województwa Świętokrzyskiego na zlecenie Ministerstwa Gospodarki. Instytucje wspierające to Urząd

Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego oraz Wojewoda Świętokrzyski. Impreza ta odbywa się corocznie i jest traktowana jako wielkie święto turystów, ludzi aktywnych, a także osób zajmujących się turystyką w ramach działalności samorządowej lub społecznej. Jest również doskonałą okazją do integracji przedstawicieli władz państwowych, samorządowych i całego środowiska turystycznego. Obchody te pozwalają na uhonorowanie osób zasłużonych dla turystyki, a także wymianę doświadczeń, podsumowanie podejmowanych działań, jak również zapoznanie się z aktualną sytuacją rynkową. Tegoroczna edycja jest organizowana pod hasłem przewodnim: Turystyka Wzbogaca. Ma to na celu podkreślenie korzyści wypływających z rozwoju turystyki, zarówno tych ekonomicznych, jak i tych związanych z edukacją, profilaktyką zdrowotną czy rozwojem osobowościowym osób i społeczności zaangażowanych w turystykę.

Będzie to świetna okazja, aby spojrzeć na turystykę z szerokiej perspektywy i uświadomić sobie jak wiele korzyści może ona przynieść i jak wiele dziedzin życia obejmuje swoimi wpływami, a tym samym zastanowić się nad możliwościami i kierunkami jej rozwoju.

Podziel się tą wiadomością ze znajomymi:

Zobacz także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *