TTG Polska Dziennik Turystyczny

PIT wyjaśnia: czy linie Fischer Air Polska są bezpieczne?

Polska Izba Turystyki w odpowiedzi na liczne zapytania organizatorów turystyki, agentów oraz ich klientów dotyczących bezpieczeństwa lotów liniami Fischer Air Polska, z których usług korzysta 20 działających na polskim rynku touroperatorów, podjęła działania zmierzające do wyjaśnienia ostatnich problemów operacyjnych w tych liniach lotniczych zwracając się do Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz do Fischer Air Polska.

Z Urzędu Lotnictwa Cywilnego PIT otrzymała następującą informację:

Informacja Urzędu Lotnictwa Cywilnego

„Linie lotnicze Fischer Air Polska są przedmiotem stałych kontroli bezpieczeństwa w ramach nadzoru prowadzonego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Wysokie międzynarodowe standardy bezpieczeństwa obowiązujące w lotnictwie cywilnym mogą w wyjątkowych wypadkach powodować opóźnienie działalności operacyjnej linii lotniczych, w tym również Fischer Air Polska.

W chwili obecnej nie ma podstaw do obaw związanych z bezpieczeństwem turystów przewożonych przez linie lotnicze Fischer Air Polska.”

p.o. Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego
Tomasz Kędziołka

 
Z linii lotniczych Fischer Air Polska, Polska Izba Turystyki otrzymała oświadczenie nastepujacej treści:

 
Oświadczenie Fischer Air Polska

 
"Opóźniony wylot rejsu na trasie Poznań – Monastir był efektem skumulowania się następujących przyczyn:

1.  Na lotnisku Lamezia – Terme wynikło opóźnienie spowodowane usterką samolotu i potrzebą wysłania licencjonowanych mechaników z Warszawy (został wynajęty specjalny samolot) – powodem tego był brak osób z odpowiednimi uprawnieniami na typ Boeing 757-200 na ww. lotnisku. W związku z wysokimi standardami bezpieczeństwa, jakie nasza linia przestrzega, samolot z Lamezii wyleciał dopiero po dodatkowym przeglądzie przez naszych mechaników. Podkreślamy, że nasza linia stawia w pierwszej kolejności na bezpieczeństwo.

2.  Aby zmniejszyć opóźnienie na następnych rejsach firma podnajęła samolot Airbus A300 z linii lotniczej Tunis Air – samolot ten miał wykonać rejs na trasie Monastir – Poznań  – Monastir, ale niestety tunezyjski przewoźnik nie wywiązał się z umowy. Kapitan odmówił wykonania rejsu z niezrozumiałych dla nas powodów.

3.   Po otrzymaniu informacji, że przewoźnik tunezyjski odmówił wykonania rejsu szukaliśmy wolnego samolotu, który mógłby odbyć ten lot i w rezultacie pasażerowie oczekujący w Poznaniu wylecieli samolotem B 737 firmy Centralwings. Wylot nastąpił o godz. 23:30. Pragniemy podkreślić, że wcześniej nie było dostępnych żadnych samolotów ze względu na sezon turystyczny i duże natężenie ruchu. Pasażerowie w Poznaniu oczekiwali w hotelu, pod opieką przedstawiciela touroperatora, otrzymali również posiłki, napoje oraz dostęp do środków łączności. Koszty związane z pobytem Klientów w hotelu oraz inne ww. pokrył Fischer Air.

4.   Natomiast pasażerów lecących z Monastyru do Poznania i Krakowa przewiózł samolot Fischer Air Polska po zmianie trasy lotu i rozkładu (Pasażerowie lecący do Krakowa – 1h opóźnienia, pasażerowie do Poznania ok. 7h opóźnienia).
 
Chcemy ze swojej strony zapewnić, że w momencie pojawienia się opóźnienia wylotu ww. rejsu dokładaliśmy ze swojej strony wszelkich starań, żeby opóźnienie było jak najmniejsze."
 
Marzena Budzińska
Marketing&PR Manager Fischer Air Polska Sp.zo.o.
 
Jednocześnie Polska Izba Turystyki pragnie nadmienić, iż kwestie dotyczące sporadycznych opóźnień w transporcie lotniczym nie są problematyką występującą jedynie na rynku polskim, ale na obszarze całego rynku europejskiego i w związku z tym sprawy te są regulowane przez Rozporządzenie (WE) NR 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie(EWG) nr 295/91.

Stosowanie przepisów zawartych w tym rozporządzeniu obowiązuje wszystkich przewoźników prowadzących działalność w Unii Europejskiej, w tym również Fischer Air Polska, dlatego wszelkie ewentualne reklamacje, w przypadku spełnienia warunków zawartych w ww. rozporządzeniu, muszą być uznane po udokumentowaniu poniesionych przez pasażerów kosztów.
 
Paweł Niewiadomski
Wiceprezes
Polskiej Izby Turystyki
 
Maria Kunicka
Dyrektor Biura Wykonawczego
Polskiej Izby Turystyki

Podziel się tą wiadomością ze znajomymi:

Zobacz także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *