TTG Polska Dziennik Turystyczny

Plan rewitalizacji Warszawy do 2013 roku

Odrestaurowanie budynków, starych ulic, podwórek w kamienicach, terenów zielonych może nastąpić w ramach założeń "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Warszawy na lata 2005-2013".

W piątek na ten temat odbyła się konferencja władz miasta i przedstawicieli warszawskich dzielnic. Mazowsze na rewitalizację może otrzymać 134 mln euro z Unii Europejskiej.

"Przez rewitalizację rozumiemy przywracanie poszczególnym miejscom w Warszawie, w wymiarze architektonicznym, a także społeczno-gospodarczym odpowiedniego standardu" – powiedział pełniący funkcję prezydenta m.st. Warszawy Mirosław Kochalski. Zdaniem Stołecznego Konserwatora Zabytków Ewy Nekandy-Trenki rewitalizacja może dotyczyć wszystkich dzielnic stolicy. "Każda z dzielnic wybiera jakieś obszary, obiekty, które mogą znaleźć się w tym programie. Powinny one stanowić przestrzeń publiczną, czyli ulice, place, podwórka, które spełniają funkcję społeczno- kulturalną" – podkreśliła.

Nie jest jeszcze znana kwota, jaką ma otrzymać Warszawa z planowanych 134 mln euro przeznaczonych dla Mazowsza na lata 2007-2013. "Wstępne założenia programu i tej jakby aranżacji finansowej są uzgodnione przez urząd marszałkowski z UE. Natomiast czy ostatecznie będzie ta akurat taka kwota – będziemy to wiedzieć najprawdopodobniej we wrześniu" – dodała. Nie ma jeszcze terminu do kiedy dzielnice mogą zgłaszać swoje projekty miejsc, które wymagają odnowienia.

W styczniu 2005 r. Rada miasta stołecznego Warszawy podjęła Uchwałę w sprawie Lokalnego Uproszczonego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005- 2013. Dokument ten stanowił podstawę do ubiegania się przez miasto o unijne środki z europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na działania związane ze zdegradowanymi obszarami miejskimi, przemysłowymi i powojskowymi.

Podziel się tą wiadomością ze znajomymi:

Zobacz także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *