TTG Polska Dziennik Turystyczny

POT – aktywnym promotorem turystyki

Nowe kierownictwo Polskiej Organizacji Turystycznej podczas środowej konferencji przedstawiło ambitne i realne plany działań w roku 2006, z którymi zapoznali licznych przedstawicieli mediów – prezes POT – dr Tomasz Wilczak – jednocześnie podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki oraz wiceprezesi – Wojciech Kodłubański i Stanisław Wojtera.

Głównymi, strategicznymi celami POT są obecnie: poprawa wizerunku Polski na rynkach zagranicznych (jako kraju atrakcyjnego dla turystyki); wzrost liczby turystów zagranicznych; dalszy rozwój działań w regionach zmierzających do kreowania i promowania nowych produktów; rozwój turystyki biznesowej; dokonanie znacznego postępu w promowaniu turystyki krajowej.

Temu celowi będą służyły udoskonalone narzędzia sprzyjające lepszej komunikacji wewnątrz branży i branży z turystami (i potencjalnymi turystami), poprzez promowanie turystyki jako efektywnej formy zagospodarowania wolnego czasu. Narzędziami komunikacji, szczególnie promowanymi przez prezesa T. Wilczaka, są wszelkie elektroniczne systemy przekazu informacji. Przewiduje się szybkie zmodyfikowanie stron internetowych  administrowanych przez tę instytucję,  które lepiej posłużą zarówno branży turystycznej, jak też i jej klientom. Wiceprezes Stanisław Wojtera zapowiedział, że do redagowania oficjalnych stron internetowych POT zostaną zaproszeni także praktycy turystyki, hobbyści, dysponujący dużym doświadczeniem; bardzo skuteczni w  przekonywaniu do tworzenia produktów i czynnego udziału w konsumpcji.  Podjęte zostaną prace związane z obecnością Polski w europejskim portalu turystycznym www.visiteurope.com

POT zaktywizuje działania zagranicznych ośrodków informacyjnych (POIT). W najbliższym czasie powstanie kolejny ośrodek, w Kijowie, w planach są następne, m.in. w Pradze. Aktualnie, wspólnie z dyrektorami POIT, analizowana jest celowość poszczególnych przedsięwzięć pod kątem ich efektywności.

Nowe kierownictwo POT przywiązuje dużą wagę  do analizowania efektów wydatkowania środków na promocję. Choć budżet na rok 2006 jest większy niż w roku ubiegłym (39 w  porównaniu z 28 mln zł), to jednak wobec stale pojawiających się nowych wyzwań, nie jest on wystarczający. W nowej strukturze POT pojawiło się Biuro Analiz, które zajmie się tak niezbędnym monitoringiem.

O coraz szerszych kontaktach zagranicznych POT, licznych zaproszeniach do udziału w targach, sympozjach i misjach handlowych – mówił wicepezes Wojciech Kodłubański – odpowiedzialny za promocję zagraniczną.
W działaniach POT w roku 2006 kontynuowane będą te inicjatywy, które sprawdziły się na rynku. To – jak stwierdził wiceprezes S. Wojtera – m.in. wielokrotnie nagradzanie wydawnictwa promocyjne i dobra współpraca z regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi. 
 
Nowe kierownictwo POT zadeklarowało szerszą współpracę z mediami. Usytuowanie  prezesa POT – będącego jednocześnie Wiceministrem Gospodarki – rokuje, że teraz turystyka  znajdzie właściwą pozycję w pracach resortu.  

                                                         Jan Paweł Piotrowski 

Nowa siedziba POT:
Polska Organizacja Turystyczna
ul. Chałubińskiego 8 (XIX p.)
00-613 Warszawa
Recepcja: tel. 22 536 70 70 (1)
Sekretariat: tel. 22 536 70 01 (2)
e-mail: pot@pot.gov.pl  www.pot.gov.pl

Podziel się tą wiadomością ze znajomymi:

Zobacz także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *