TTG Polska Dziennik Turystyczny

Powstała Światowa Rada Bursztynu

W Gdańsku została powołana Światowa Rada Bursztynu. Z inicjatywą wyszły władze miejskie. Ich zamiarem było, aby pod egidą prezydenta Gdańska powstało gremium, wzorowane na istniejących od lat i działających z dużym powodzeniem – Światowej Radzie Diamentów oraz Złota.

Zdaniem inicjatorów gród nad Motławą jest ze wszech miar predysponowany, aby odegrać rolę światowej stolicy bursztynu. Powołanie Rady jest usankcjonowaniem tego faktu. Miasto leży na skrzyżowaniu dawnych i obecnych szlaków bursztynowych. Najstarsze materiały świadczące o znajomości bursztynu i jego obróbce w rejonie Gdańska pochodzą z okresu 8-4 tys. lat p.n.e. Najstarsze ślady pracowni bursztyniarskiej w Gdańsku pochodzą z X wieku. Dziś jest to miasto o największej liczbie warsztatów zajmujących się produkcją wyrobów z bursztynu. Około 70 proc. światowego rynku sprzedaży wyrobów z „bałtyckiego złota” należy do Polski, z czego większość jest eksportowanych z Gdańska. Już tylko te elementy świadczą o silnej pozycji Gdańska. Dodatkowym atutem jest, że właśnie w tym grodzie odbywają się uznane i największe na świecie targi wyrobów bursztynowych – Amberif. Cieszą się one niezwykłym zainteresowaniem, liczba wystawców wzrasta z roku na rok.

Inauguracyjne posiedzenie odbyło się 28 czerwca, w Salonie Domu Uphagena, przy ulicy Długiej 47. Gospodarzem spotkania był prezydent Gdańska, Paweł Adamowicz.

Ustalono, iż Rada działa jako kolegium doradcze prezydenta Gdańska, zachowując przy tym pełną autonomię, liczy nie mniej niż 19 członków, powoływanych i odwoływanych przez prezydenta, na wniosek Rady. Przewodniczącym jest prezydent, Rada wybierze ze swego grona trzech wiceprzewodniczących. Obecne rozwiązanie przyjęto jako tymczasowe, docelowo Rada ma być samodzielnym ciałem.

Światowa Rada Bursztynu ma jednoczyć środowiska związane z bursztynem, stać się ośrodkiem kształtowania opinii, wyrazicielem interesów branży, koordynatorem przyjętego programu działań, inicjatorem zmian legislacyjnych ułatwiających działanie branży.

Zadaniem Rady jest utrzymywanie kontaktów ze środowiskiem branżowym, w celu kształtowania jednolitego środowiska oraz realizacji wspólnych programów marketingowych. Kolejny cel to prowadzenie badań. Jedne będą zmierzały do opracowania i wdrożenia nowych metod wydobycia bursztynu, inne – rozpoznanie rynku gotowych wyrobów bursztynowych, badania kształtowania mody, cen itd. Celem Rady jest także promowanie bursztynu na świecie poprzez własne wydawnictwa, organizację konferencji, sympozjów, targów, wystaw i konkursów, a także kreowanie mody i zwiększanie popytu na bursztyn i wyroby z tej kopaliny. Światowe gremium będzie również współpracowało w zakresie organizacji kształcenia zawodowego z zakresu bursztynnictwa, prowadziło szkolenia z zakresu wydobycia bursztynu, projektowania biżuterii bursztynowej, certyfikacji i inne. Rada opracuje także jednolity dla całej branży system certyfikacji bursztynu.

Przy siedzibie Światowej Rady, z jej pomocą zostanie utworzona giełda bursztynu, która zapewni wycenę surowca bursztynowego w jednolitym schemacie dla całej branży. Rada współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągnięcia wspólnych celów.

Powołano pierwsze komisje problemowe – certyfikacji, wydobycia bursztynu oraz promocji. Uchwalono, że lista członków  Rady pozostaje otwarta, wkrótce zostaną do niej zaproszeni  przedstawiciele Japonii i Dominikany.
Uwieńczeniem spotkania było podpisanie aktu założycielskiego Światowej Rady Bursztynu.

Wśród osób z kilku krajów (poza Polską reprezentowana jest Rosja, Litwa, Ukraina, Niemcy, USA, Kanada), które złożyły podpisy znalazła się redaktor naczelna TTG Polska – Walentyna Rakiel-Czarnecka. Pani redaktor podpisała się z upoważnienia nieobecnej profesor Alicji Zobel z Trent University w Peterborough w Kanadzie. Obie panie są fundatorkami Fundacji Dobre Życie, której celem jest m.in. ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kultury. Profesor Alicja Zobel od wielu lat zajmuje się badaniami bursztynu oraz jego promocją. W Kanadzie utworzyła prywatne muzeum bursztynu, mówiąc o Polsce jednym tchem wymienia „bałtyckie złoto”, cenione na świecie. Następne spotkanie Rada wyznaczyła na początek września tego roku.
(r)

Podziel się tą wiadomością ze znajomymi:

Zobacz także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *