TTG Polska Dziennik Turystyczny

Praga – najczęściej odwiedzane miejsce w Republice Czeskiej w 2005r.

Rok 2005 był dla Republiki Czeskiej rokiem rekordowym z punktu widzenia przyjazdowego ruchu turystycznego,. Czechy odwiedziło 6 336 128 turystów zagranicznych, o 4,5 % więcej w porównaniu z rokiem 2004. 

Najwięcej turystów odwiedziło Pragę. Według danych czeskiego Urzędu Statystycznego w roku 2005 w Pradze przenocowało 3 725 180 zagranicznych turystów, co stanowi 58,8 % spośród wszystkich zagranicznych turystów, którzy w zeszłym roku przybyli do Czech.

W Pradze w roku 2005 zakwaterowało się o 7,3 % więcej turystów zagranicznych, w porównaniu z rokiem 2004. Najwięcej turystów przybyło do Pragi z Wielkiej Brytanii, następnie z Niemiec oraz z  Włoch.  Średni czas pobytu turystów zagranicznych w Pradze wyniósł ok. 3,8 dnia.

Na drugim miejscu, po Pradze, znalazło się województwo Karlowarskie, które w roku 2005 odwiedziło 405 969 turystów zagranicznych, co oznacza wzrost o 4,9 % w porównaniu z rokiem 2004. Średnia pobytu w roku 2005 w woj. Karlowarskim wyniosła 7,5 dnia. Najwięcej przybyło turystów z Niemiec, następnie z Rosji oraz z Holandii.

Trzecim najczęściej odwiedzanym miejscem w Czechach w roku 2005 było województwo Południowomorawskie, do którego przybyło 367 439 turystów z  zagranicy. Średnia pobytu wyniosła 2,9 dnia. Najwięcej turystów pochodziło z Polski, Niemiec i Słowacji. Rekordowo wzrosła liczba turystów zagranicznych w porównaniu z rokiem 2004 w województwie Usteckim (o 12 %).

Najmniej turystów z zagranicy odwiedziło woj. Pardubickie, Wyżynę i woj. Zlińskie, gdzie odnotowano stagnację lub niewielki spadek liczby turystów zagranicznych w porównaniu z rokiem 2004.

Najwięcej turystów zagranicznych zamieszkało w hotelach 1-, 2- i 3- gwiazdkowych oraz pensjonatach (50%), w hotelach 4-gwiazdkowych gościło 31% turystów zagranicznych.

Więcej turystów w porównaniu z rokiem 2004 przybyło z republik nadbałtyckich oraz Skandynawii. Odnotowano także wzrost o 26% liczby turystów z Japonii. Także turystów z Polski przybyło do Czech w roku 2005 więcej (o 3% ), w porównaniu z rokiem 2004.

Więcej informacji:
info-pl@czechtourism.com

Podziel się tą wiadomością ze znajomymi:

Zobacz także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *