TTG Polska Dziennik Turystyczny

Projekt szkoleniowy Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki

Projekt szkoleniowy jest pierwszym tego typu szkoleniem, skierowanym do branży hotelarskiej i turystycznej, dostępnym na szeroka skale oraz współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej. Uwzględnia on zarówno oczekiwania i potrzeby branży, jak również nowe trendy związane z rozwojem technologii będących tematem kursu.

Jednym z najważniejszych celów szkoleń jest zwiększenie dostępu branży hotelowej i turystycznej do nowoczesnych technologii oraz nabycie umiejętności i wiedzy przez kadry i właścicieli w skutecznym wdrożeniu i wykorzystywaniu technologii w funkcjonowaniu obiektów. Dodatkowym elementem jest upowszechnienie wiedzy na temat możliwości pozyskania funduszy strukturalnych, dzięki którym można sfinansować wdrożenia nowoczesnych technologii i innowacji w dziedzinie hotelarstwa i turystyki. Projekt ten uzyskał rekomendacje Krajowej Izba Gospodarczej, Ministerstwa Gospodarki i Pracy, Ministerstwa Gospodarki i Pracy – Departament Turystyki, Polskiej Izby Turystyki, Polskiej Organizacji Turystycznej.

Czas zakończenia szkoleń zbiegnie się z uruchamianiem programów operacyjnych w okresie programowania 2007-2013. Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A. chciałaby kontynuować współprace z uczestnikami szkoleń także po zakończeniu szkolenia i stworzyć na bazie szkoleń modelowe rozwiązania i wnioski do funduszy tak, aby ułatwić pozyskiwanie środków. Chcemy wspierać firmy biorące udział w szkoleniu i wspólnie pozyskiwać pieniądze z funduszy strukturalnych.

Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A – największa i najstarsza grupa świadcząca usługi doradcze i szkoleniowe w zakresie rozwoju rynku turystycznego, obecna w regionach, wspierająca samorządy oraz przedsiębiorców, szkoląca kadry przedsiębiorstw, organizacji turystycznych i samorządów specjalnie dla firm z branży turystycznej przygotowała cykl szkoleń podnoszących umiejętności i wiedze w zakresie wdrażania nowoczesnych technologii i rozwiązań technicznych w obiektach hotelowych, gastronomicznych, konferencyjnych, w biurach podróży oraz innych obiektach turystycznych.

Szczegółowe informacje na temat szkoleń, poszczególnych tematów, programy, a także formularze rezerwacyjne: www.szkolenia.part.com.pl

Dział sprzedaży szkoleń:
Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A.
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
tel. (0 22) 860 73 34
860 73 35
860 73 36
fax (0 22) 860 73 37
info@szkolenia.part.com.pl

Podziel się tą wiadomością ze znajomymi:

Zobacz także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *