TTG Polska Dziennik Turystyczny

Rok obrotowy 2005 w liczbach

W 2005 r. Lufthansa osiągnęła łączny przychód w wysokości 18,1 mld euro, czyli o 6,5 proc. większy niż w 2004 roku. Należące do Grupy linie lotnicze zwiększyły swój łączny przychód z przewozów o 8,0 proc. do 13,9 mld euro.

Skuteczne zarządzanie mocami przewozowymi i sprzedażą znacznie podniosło średnie stopy dochodu w przewozach pasażerskich (+3,5 proc.) i towarowych (+10,8 proc.). Zyski z innej działalności operacyjnej spadły o 11,9 proc. do 1,5 mld euro. Jednym z powodów był fakt, że zyski księgowe w wysokości 331 mln euro były o 25,8 proc. niższe niż w 2004 roku. Z tej kwoty 182 mln euro pochodziło ze sprzedaży pozostałych udziałów w Amadeus Global Travel Distribution S.A. i 107 mln euro ze zbycia Loyalty Partner GmbH.

W 2005 r. koszty operacyjne wyniosły 19,0 mld euro i były o 6,5 proc. wyższe niż w 2004 roku. Wzrost w skali roku był w głównej mierze wynikiem dramatycznego wzrostu cen paliwa lotniczego. Koszty paliwa poszybowały do rekordowego poziomu 2,7 mld euro. Było to o 843 mln euro czyli 46,3 proc. więcej niż w 2004 roku. Środki zabezpieczające przed wzrostem cen paliw ponownie okazały się bardzo skuteczne i przyniosły oszczędności w wysokości 278 mln euro.

Lufthansa zwiększyła zysk z działalności operacyjnej w 2005 roku o 50,7 proc. do 577 mln euro. Wynik roczny netto po opodatkowaniu również poprawił się, osiągając 453 mln euro, przy rocznym wzroście o 12,1 proc.

Nakłady inwestycyjne wzrosły nieznacznie do 1,8 mld euro i tak jak w latach ubiegłych były w pełni finansowane z przepływu środków pieniężnych, które zwiększyły się o 4,0 proc. do 2,0 mld euro.

Na koniec 2005 roku zobowiązania Grupy znajdowały pokrycie w środkach płynnych, przy bilansie wykazującym zadłużenie netto w wysokości 7 mln euro.

Podziel się tą wiadomością ze znajomymi:

Zobacz także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *