TTG Polska Dziennik Turystyczny

Specjalne sankcje drogowe w Niemczech

Zakaz jazdy, wysokie grzywny i kaucje – to tylko niektóre sankcje, nakładane na kierowców za usterki techniczne pojazdów bądź przekroczenie przepisów. Ministerstwo Transportu, z myślą o polskich kierowcach, przedstawia zasady kontroli pojazdów zagranicznych w Niemczech.

Według komunikatu resortu transportu, kontrole drogowe w Niemczech obejmują sprawdzanie kierowców, ładunku i pojazdu. Sprawdzane są dokumenty przewozowe, stan techniczny pojazdu, ładunek (także np. pod względem nielegalnego przewożenia papierosów, narkotyków, broni oraz handlu ludźmi).

W przypadku niewielkich usterek (np. oświetlenia, urządzeń sygnalizacyjnych) pobierana jest zazwyczaj grzywna, zaś kierowcy zezwala się na dalszą jazdę jedynie w sprzyjających warunkach (np. tylko za dnia, przy bezdeszczowej pogodzie). Kontrolujący mogą jednak nakazać kierowcy bezzwłoczne usunięcie usterek.

W przypadku usterek poważnych, decydujących o bezpieczeństwie jazdy (dotyczących np. hamulców, układ kierowniczego lub podwozia i zawieszenia) pojazd musi zostać zbadany przez biegłego rzeczoznawcę z najbliższej okolicy. W przypadku negatywnej opinii eksperta, kontrolujący zakazują dalszej jazdy aż do czasu usunięcia defektów.

Jeżeli usunięcie awarii nie jest możliwe na miejscu, kierowca może zdecydować, w którym zakładzie dokona niezbędnych napraw.

Do czasu usunięcia usterek pojazd nie może uczestniczyć w ruchu drogowym (przy przejazdach do rzeczoznawcy lub do warsztatu może wchodzić w rachubę eskorta policyjna bądź skorzystanie z pomocy drogowej).

Kontrolujący mogą – w niektórych przypadkach – zabierać tablice i dowody rejestracyjne, zakładać obejmy lub łańcuchy na koła. Wydanie pozwolenia na kontynuowanie jazdy może być uzależnione od dostarczenia ekspertyzy, dotyczącej właściwego stanu technicznego pojazdu.

Jeżeli usterka nie zostanie usunięta na miejscu, urząd administracji dokonuje odpowiedniego wpisu w dowodzie rejestracyjnym. Numery rejestracyjne i dowód rejestracyjny zostają przekazane następnie do ambasady kraju pochodzenia pojazdu.

Wszystkie koszty powstające w ramach ustalania i usuwania usterek obciążają kierowcę. W szczególności dotyczy to kosztów pracy rzeczoznawcy, holowania oraz opłat administracyjnych i urzędowych.

Według resortu transportu, zakaz dalszej jazdy może nastąpić także w przypadku nieprawidłowego zabezpieczenia ładunku i zbyt długiej jazdy bez odpoczynku.

Źródło: wp.pl

Podziel się tą wiadomością ze znajomymi:

Zobacz także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *