TTG Polska Dziennik Turystyczny

Szkolenia dla sektora hotelarskiego finansowane przez UE

Po raz pierwszy za pieniądze z Unii Europejskiej firma turystyczna przeszkoli branżę turystyczną… Od maja tego roku rusza nabór na nowe szkolenia przeznaczone dla sektora hotelarskiego.

Dzięki dofinansowaniu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uczestnicy zapłacą dziesięciokrotnie mniej niż wynosi rynkowa cena za tego typu szkolenie. Niewątpliwym atutem jest także fakt, iż szkolenia będą prowadzone przez wieloletnich praktyków z branży.

Turystyka to nadal jeden z najdynamiczniej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki rynkowej. Wg GUS udział gospodarki turystycznej w PKB na przestrzeni lat 2001-2004 wyniósł odpowiednio 6,7%, 7,4%, 6,4% i 6,1%.

Rynek hotelarski w Polsce również wykazuje stałą dynamikę rozwoju. W 2004 roku liczba hoteli wzrosła o 4% w porównaniu do 2003 (liczba miejsc noclegowych o 5%), a do kwietnia 2006 roku o kolejne 12%. Rośnie zatem wartość sektora. W latach 2002-2004 nastąpił znaczący wzrost zysku netto: od straty w wysokości 3,89 mln złotych (w 2002 roku) do zysku w kwocie 305,33 mln złotych (w 2004 roku). Liczby mówią same za siebie.

Wraz ze wzrostem dochodów w branży hotelarskiej rośnie potrzeba podnoszenia kwalifikacji kadr oraz inwestowania w nowe technologie. Wymaga tego dynamika rozwoju międzynarodowego rynku usług hotelarskich, zmieniające się standardy i trendy na świecie oraz rosnące potrzeby nowych pokoleń turystów. Wszystko to mobilizuje do ciągłego poszerzania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji zarówno kadr menedżerskich jak i personelu średniego szczebla.

Bardzo ważną role we właściwym rozwoju branży odgrywają nowe technologie. Unia Europejska zwraca na tę tematykę szczególną uwagę przeznaczając pokaźne środki nie tylko na informację o nowych możliwościach, lecz przede wszystkim na wdrażanie i stosowanie najnowszych osiągnięć technicznych.

Wychodząc naprzeciw potrzebom polskich hotelarzy Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A. podjęła kolejną inicjatywę zmierzającą do podwyższenia jakości usług turystycznych w Polsce. Od maja 2006 roku rusza nabór na szkolenia pod tytułem „Rozwój przemysłu hotelarsko-turystycznego poprzez szkolenie kadr w wykorzystaniu nowoczesnych technologii”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Główna idea szkoleń to podnoszenie wiedzy i umiejętności pracowników i właścicieli przedsiębiorstw hotelarskich, gastronomicznych i turystycznych w wykorzystaniu nowoczesnych technologii i rozwiązań technicznych, a także upowszechnianie wiedzy na temat możliwości wykorzystania funduszy strukturalnych na ich finansowanie. Do wyboru jest pięć tematów:
• Nowoczesne podejście do sprzedaży poprzez systemy rezerwacyjne (działanie platform rezerwacyjnych, hotelowe programy rezerwacji on-line)
• PMS elektroniczne systemy zarządzania hotelem, obiektem turystycznym i obiektem gastronomicznym
• Przewodowa i bezprzewodowa komunikacja w hotelu
• Promocja i wizerunek w mediach elektronicznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
• Jak pozyskać fundusze z Unii Europejskiej na finansowanie turystyki i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań?

Podstawowy koszyk korzyści dla uczestników szkoleń to nie tylko umiejętność zastosowania nowoczesnych technologii, podniesienie standardu usług i sprawności obsługi klienta, ale przede wszystkim obniżenie kosztów funkcjonowania obiektu, zwiększenie skutecznej sprzedaży oraz tanie i nowoczesne zarządzanie.

Szkolenia w każdym z pięciu tematów zostaną zrealizowane w całej Polsce w podziale na siedem regionów:
• Warszawa: Region Centralnej Polski – Mazowsze i Ziemia Łódzka (woj. mazowieckie i łódzkie)
• Poznań: Region Pojezierza Wielkopolskiego i Kujaw (woj. wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i lubuskie)
• Gdańsk: Region Wybrzeża Morza Bałtyckiego i Pojezierza Pomorskiego (woj. pomorskie i zachodniopomorskie)
• Kraków: Region Górski Karpacko-Tatrzański (woj. małopolskie, podkarpackie i lubelskie)
• Katowice: Region Śląska i Świętokrzyskiego (woj. śląskie i świętokrzyskie)
• Olsztyn: Region Pojezierza Mazurskiego i Podlasia (woj. warmińsko-mazurskie i podlaskie)
• Wrocław: Region Górski Sudetów (woj. dolnośląskie i opolskie).

Szczegółowe informacje na temat szkoleń, poszczególnych tematów, planu zajęć a także formularze zgłoszeniowe, będą dostępne od maja w serwisie internetowym projektu www.szkolenia.part.com.pl
PART S.A.

   

Podziel się tą wiadomością ze znajomymi:

Zobacz także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *