TTG Polska Dziennik Turystyczny

VII Kongres Krajoznawstwa Polskiego

Kongres PTTK 2023, Fot. Sylwia Nowak

VII Kongres Krajoznawstwa Polskiego pod hasłem Krajoznawstwo wobec tradycji i wyzwań współczesności został zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, wspólnie z Instytutem Geografii Miast i Turyzmu Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Wydarzenie odbyło się 15–16 września 2023 r. w Łodzi. Program dwudniowego Kongresu obejmował obrady plenarne, prezentację wystaw tematycznych związanych z krajoznawstwem i przyrodą.

W wydarzeniu wzięły udział 244 osoby. Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in. Kardynał Metropolita Łódzki Grzegorz Ryś, Ministerstwo Edukacji i Nauki reprezentowała Julia Saganiak – asystent polityczny ministra w Gabinecie Politycznym Ministra, Prezes Polskiej organizacji Turystycznej Rafał Szmytke, Senator RP VIII i IX kadencji Prezes Towarzystwa Przyjaciół Łodzi Ryszard Bonisławski, grono pracowników łódzkiego ratusza, członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Muzealników Polskich Robert Starzyński, Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków Aleksandra Stępień oraz przedstawiciele placówek oświatowych w Łodzi.

W składzie Komitetu Naukowego znaleźli się znakomici krajoznawcy: prof. dr hab. Janusz Zdebski – przewodniczący, dr Józef Partyka – sekretarz, dr Szymon Bijak, dr hab. Małgorzata Durydiwka, mgr Andrzej Gordon, prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, dr hab. Zygmunt Kruczek, dr hab. Pola Kuleczka, dr Dariusz Kużelewski, dr Franciszek Midura, dr Paweł Miśkowiec, dr hab. Urszula Myga-Piątek, ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski, dr hab. Jacek Potocki, dr Andrzej Rembalski, mgr Stanisław Sikora, dr Andrzej Stasiak, dr Aleksandra Staszak, dr Andrzej Wasilewski, mgr Edward Wieczorek, dr hab. Bogdan Włodarczyk, dr Dominik Ziarkowski i dr Bernadetta Zawilińska.

Fot. Sylwia Nowak

W składzie Komitetu Honorowego znaleźli się: Ryszard Bonisławski – senator RP VIII i IX kadencji, Adam Massalski – senator VI i VII kadencji, Adam Struzik – marszałek Województwa Mazowieckiego, Izabela Stelmańska – prezes Zarządu Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Andrzej Danowski – wiceprezes Regionalnej Organizacji, Turystycznej Województwa Łódzkiego, Katarzyna Krakowska – dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, Lech Drożdżyński – prorektor Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, prezes Oddziału Poznańskiego PTTK, Andrzej Gordon – dziekan Kręgu Seniorów PTTK.

Podczas dwudniowego spotkania odbyło się pięć sesji poświęconych problemom polskiego krajoznawstwa. Wygłoszono 18 referatów, a obrady zakończono dyskusją panelową. Tematyka wygłoszonych referatów obejmowała zarówno wątki historyczne, aktualne problemy i zadania krajoznawstwa, jak również ukazywała perspektywy rozwoju krajoznawstwa w zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości. Wspomniano o jubileuszach 150-lecia PTT i 100-lecia „Wierchów”, przywołano zapomniane sylwetki krajoznawców XVIII i XIX wieku, ukazano rolę krajoznawstwa na drodze do niepodległości. Zwrócono uwagę na konieczność modyfikacji sposobów popularyzacji krajoznawstwa wśród młodzieży ze względu na postęp technologii i zaproponowano nowe rozwiązania. Wiele miejsca poświęcono problematyce krajobrazu, jego przemian, ochronie i rekonstrukcji wspominając o dorobku Towarzystwa w tym zakresie.

Fot. Marek Lawin

Obradom towarzyszyły imprezy okolicznościowe. Koło Przewodników im. R. Rembielińskiego przy Łódzkim Oddziale PTTK przygotowało wycieczki fakultatywne dla uczestników VII Kongresu Krajoznawstwa Polskiego. Zwiedzanie odbyło się w trzech wariantach tematycznych: „Łódzkie judaica”, „Z Kanonem Krajoznawczym przez Łódź” i „Łódź rewitalizuje, Łódź rozkwita”.  Przedstawiciele środowiska przewodnickiego Oddziału PTTK w Łowiczu i Oddziału PTTK Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy przygotowali wycieczki autokarowe: „Co nowego u Księżaków, czyli najnowsze krajoznawcze klejnoty Ziemi Łowickiej’ i „Z wizytą u Diabła Boruty i w łęczyckim grodzie”. Dla Członków Honorowych Towarzystwa PTTK Oddział Łódzki przygotował dodatkowo wycieczkę autokarową pn. „Koleją wąskotorową do Arboretum w Rogowie”. W wycieczkach wzięły udział 122 osoby.

Z okazji VII Kongresu Krajoznawstwa Polskiego zaprezentowano pięć wystaw okolicznościowych: Od Towarzystwa Tatrzańskiego do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Krajobraz Polski w obiektywie, Odznaki turystyki kwalifikowanej z kolekcji Zbigniewa Lewandowskiego, Krajoznawstwo a fotografia, Moja fotogeniczna Łódź.

Kolejny kongres odbędzie się w 2030 roku.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę: https://kongres2023.pttk.pl.

Podziel się tą wiadomością ze znajomymi:

Zobacz także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *