TTG Polska Dziennik Turystyczny

Weź paszport, gdy lecisz do Szwajcarii, Norwegii czy Islandii

W związku z częstymi przypadkami odmowy przez funkcjonariuszy Służby Granicznej RP na lotnisku Okęcie oraz na innych polskich lotniskach zgody na przekroczenie granicy RP przez pasażerów udających się rejsami bezpośrednimi do Zurychu, Genewy, Oslo oraz do Reykjaviku (z tranzytem przez port poza UE, np. w Oslo), Polska Izba Turystyki informuje, że chociaż obywatele RP mogą przekraczać granice Konfederacji Szwajcarskiej, Królestwa Norwegii oraz Republiki Islandii na podstawie starego i nowego polskiego dowodu osobistego, to jednak przekroczenie granicy polskiej przez osoby udające się poza Unię Europejską możliwe jest tylko na podstawie paszportu.

Wynika to z przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 z późn. zmianami), w której art.1 ust.3 pkt.3 stanowi, iż dowód osobisty jest dokumentem "uprawniającym obywateli polskich do przekraczania granic między państwami członkowskimi Unii Europejskiej". Tak więc, jeśli cel podróży leży poza terytorium państw UE, to polscy podróżni przy kontroli wyjazdowej na polskich lotniskach muszą legitymować się paszportem, a nie dowodem osobistym (dodatkowe informacje dostępne są na stronie: Podstawowe zasady ruchu granicznego, www.strazgraniczna.pl ).                                                                  

W związku z tym Polska Izba Turystyki zaleca:

– sprzedawcom biletów lotniczych:

informowanie o tym fakcie pasażerów oraz nieudzielanie informacji na podstawie NIEPEŁNYCH (w tym zakresie) danych w TIMATIC-u

– organizatorom turystyki oraz agentom turystycznym:

informowanie o tym fakcie Klientów udających się drogą lotniczą do wyżej wymienionych krajów w jednoznaczny sposób w umowie. Obowiązek ten wynika z art. 12 ust 1 pkt 10 ustawy o usługach turystycznych (jednolity tekst Dz.U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 z późn. zmianami).

Polska Izba Turystyki wystąpiła do IATA/BSP Polska z prośbą o spowodowanie wprowadzenie stosownego uzupełnienia zapisów w TIMATIC (który jest produktem IATA), tak by informacje tam zawarte nie wprowadzały w błąd sprzedawców biletów lotniczych.

Polska Izba Turystyki wystąpiła również do dostawców systemów rezerwacyjnych: Amadeus, Worldspan oraz Galileo z prośbą o przesłanie wiadomości do użytkowników systemów w Polsce. W ten sposób informacja ta powinna dotrzeć do wszystkich kasjerów lotniczych. Mamy nadzieję, że powyższe działanie ograniczy "cofanie" pasażerów z lotniska, co naraża Klientów na dodatkowe koszty reroutingu lub zmiany rezerwacji na następne loty.
 
Paweł Niewiadomski
Wiceprezes  PIT

Maria Kunicka
Dyrektor BW PIT

Podziel się tą wiadomością ze znajomymi:

Zobacz także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *