TTG Polska Dziennik Turystyczny

Więcej praw dla niepełnosprawnych pasażerów w lotnictwie

Zakaz dyskryminacji i zasady ochrony dla niepełnosprawnych pasażerów samolotów przewidują przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 5 lipca 2006 roku, które niedługo wejdzie w życie.

Rozporządzenie ustanawia zasady ochrony oraz zmierza do tego, aby osoby niepełnosprawne oraz osoby z ograniczoną zdolnością ruchową nie ponosiły żadnych opłat za udzieloną im pomoc.

Odmowa rezerwacji biletu lotniczego oraz przyjęcia na pokład samolotu będzie mogła nastąpić tylko z usprawiedliwionych względów bezpieczeństwa, bądź z powodu rozmiarów samolotu – w przypadku gdy wejście na pokład takiej osoby będzie fizycznie niemożliwe.

W przypadku odmowy przyjęcia rezerwacji osobie zainteresowanej zaoferowana zostanie inna, akceptowalna alternatywa, przewiduje rozporządzenie. Natomiast w przypadku odmowy przyjęcia na pokład – osoba zainteresowana ma prawo do zwrotu kosztów lub zmiany trasy podróży.

Zarządzający portem lotniczym będzie odpowiedzialny za udzielanie tym osobom pomocy na terenie lotniska – bez pobierania dodatkowych opłat. Będzie zobowiązany m.in. do wyznaczenia punktów przylotu i wylotu, w których osoby niepełnosprawne będą mogły powiadomić o swoim przybyciu do portu lotniczego i zwrócić się o pomoc.

Przewoźnik lotniczy będzie natomiast zobowiązany do udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym oraz osobom o ograniczonej sprawności ruchowej na pokładzie samolotu, włączając w to przewóz psa przewodnika, bądź sprzętu medycznego (do dwóch sztuk).

Państwa członkowskie UE będą informować osoby niepełnosprawne oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej o przysługujących im prawach oraz możliwości składania skarg do wyznaczonego organu krajowego.
Rozporządzenie "w sprawie praw osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą" zostało opublikowane w środę w Dzienniku Urzędowym UE. Rozporządzenie wejdzie w życie za 20 dni, ale w części przepisów dotyczących zapobiegania odmowie przewozu zacznie obowiązywać ze skutkiem od lipca 2007, a w pozostałych przepisach rok później.

Podziel się tą wiadomością ze znajomymi:

Zobacz także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *