TTG Polska Dziennik Turystyczny

Wiek ma znaczenie

Demografia będzie jednym z ważniejszych czynników wpływających na kształt turystyki w średnim i długim czasie. Najważniejsze zjawiska to szybki wzrost populacji oraz starzenie się społeczeństw państw najbardziej rozwiniętych. Demografia ma wpływ na ekonomię, a ta wiąże się z turystyką.

Liczba dzieci w skali całego globu maleje, za wyjątkiem ameryki Północnej i Afryki. Tymczasem liczba osób w starszym wieku rośnie bardzo szybko, szczególnie w Europie, USA i Azji. Emigracja nie będzie czynnikiem, który rozwiąże ten problem. Długowieczni Japończycy już zdali sobie sprawę, że nie nadejdzie młoda siła robocza. Szybciej wzrasta dysproporcja wieku w populacji Korei Południowej. Ameryka Łacińska ma podobne doświadczenie jak Azja: populacja wzrasta, ale spada liczba dzieci. Społeczeństwo szybko się starzeje. Trudno oszacować sytuację w Afryce, ze względu na szerokie występowanie HIV i AIDS na kontynencie. Wracając do Europy, za pięć lat zacznie spadać liczba osób w wieku produkcyjnym. Osoby urodzone pomiędzy 1971 a 1981 r. wkrótce będą wywierać ogromny wpływ na produkcję. Oczekiwania konsumentów pod względem stylu, technologii będą o wiele większe niż 30 lat temu. To właśnie ci konsumenci dzięki posiadanym pieniądzom, wysokim oczekiwaniom co do jakości życia i czasowi wolnemu przeznaczanemu na podróże będą najsilniej oddziaływać. Tymczasem rynek musi się także bardziej skoncentrować na osobach pomiędzy 60 a 80 rokiem życia. Najstarsze pokolenie oczekuje, że nic się nie zmieni jeśli chodzi o ich przyzwyczajenia związane z wypoczynkiem i podróżowaniem. Jest bardziej wymagające niż osoby w tym samym wieku z poprzednich pokoleń. Im jesteśmy starsi, tym chętniej wracamy w  to samo miejsce. Wśród osób w wieku 65 i więcej lat ok. 49% planuje powrót do miejsc dobrze już znanych. Niewiele osób szuka miejsca podobnego do tego dobrze znanego, ale jednocześnie nowego. 55% młodych ludzi szuka nowych kierunków swoich podróży.

Podziel się tą wiadomością ze znajomymi:

Zobacz także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *