TTG Polska Dziennik Turystyczny

Wspólny Europejski Obszar Lotniczy (WEOL) obejmie Bałkany

W trakcie posiedzenia Rady Ministrów Unii Europejskiej ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii w Luksemburgu została przyjęta decyzja Rady w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Wielostronnej Umowy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, Republiką Albanii, Bośnią i Hercegowiną, Republiką Bułgarii, Republiką Chorwacji, Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, Republiką Islandii, Królestwem Norwegii, Rumunią, Serbią i Czarnogórą i Misją Tymczasowej Administracji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kosowie w sprawie ustanowienia Wspólnego Europejskiego Obszaru Lotniczego (WEOL).

Umowa o WEOL jest jednym z głównych mechanizmów do ekonomiczno-politycznej integracji pomiędzy regionem Bałkanów Zachodnich a UE, jest również umową ramową umożliwiającą stworzenie jednolitego rynku lotniczego w tej części Europy składającego się w sumie z 35 państw i ponad 500 milionów ludzi, w tym 52 milionów potencjalnych pasażerów z państw Bałkanów Zachodnich.

Umowa o WEOL oparta jest przede wszystkim na równych warunkach i wolnym dostępie do rynku usług lotniczych, swobodzie przedsiębiorczości, równych oraz wspólnych warunkach z zakresu konkurencji, bezpieczeństwa oraz ochrony lotnictwa cywilnego jak również wysokich standardach ochrony środowiska naturalnego i ochrony socjalnej.

Można się spodziewać, że zawarte porozumienie przyczyni się do rozwoju dobrych stosunków między zainteresowanymi państwami m.in. w dziedzinie gospodarki, turystyki, kultury oraz przyczyni się do przyspieszenia procesu stabilizacji politycznej w regionie Europy południowo-wschodniej oraz przyszłego stowarzyszenia Bałkanów Zachodnich z Unią Europejską.

Rada wysłuchała również informacji Komisji Europejskiej na temat utworzenia wspólnotowej tzw. czarnej listy przewoźników lotniczych. Zdaniem KE lista ta sprawiła m.in., że władze lotnicze krajów trzecich zaczęły bardziej troszczyć się o spełnianie międzynarodowych wymogów z zakresu bezpieczeństwa lotniczego przez nadzorowanych przez nie przewoźników.

Prezydencja wskazała, że niedawne orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości o niezgodności z prawem wspólnotowym umowy o przekazywaniu Amerykanom danych o pasażerach lecących do USA (PNR) może stanowić utrudnienie w zawarciu unijno-amerykańskiej umowy o otwartym obszarze lotniczym. KE poinformowała, że dąży do jak najszybszego zawarcia nowej umowy w ramach III filaru. Ministrowie potwierdzili wolę szybkiego zawarcia takiej umowy.

Obradujący w Luksemburgu ministrowie transportu krajów UE jednomyślnie przyjęli projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą. Rozporządzenie zmierza do tego, by osoby niepełnosprawne nie ponosiły żadnych opłat za udzieloną im pomoc. Zakazana będzie również jakakolwiek dyskryminacja osób niepełnosprawnych, zaś odmowa przyjęcia na pokład będzie mogła nastąpić tylko ze względów bezpieczeństwa, albo z powodu rozmiarów samolotu.

www.ulc.gov.pl

Podziel się tą wiadomością ze znajomymi:

Zobacz także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *