TTG Polska Dziennik Turystyczny

Wzmocnienie sektora turystyki w Ministerstwie Gospodarki

Jako pierwsi podajemy komunikat z ostatniej chwili. W Ministerstwie Gospodarki nastąpił nowy podział kompetencji – za sektor turystyki będzie teraz odpowiedzialny podsekretarz stanu Marcin Korolec. Równocześnie funkcję prezesa POT zachowuje dr Tomasz Wilczak.

Poniżej prezentujemy życiorys Marcina Korolca.
Urodził się 24 grudnia 1968 r. w Warszawie. Ukończył studia w Ecole Nationale d’Administration w Paryżu (1996 r.), a także Uniwersytet Warszawski, najpierw na wydziale Historii, a następnie Prawa i Administracji.

Od października 2004 r. do listopada 2005 r. był wspólnikiem Euroidea i prowadził działalność doradczą w zakresie funduszy unijnych.

W latach 2001 – 2004 był Radcą Ministra w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, w gabinecie minister D. Hübner. Od 1999 r. do 2001 r. jako Doradca Jana Kułakowskiego, Pełnomocnika Rządu ds. Negocjacji o Członkostwo RP w UE, odpowiadał za takie obszary negocjacji jak: swobodny przepływ towarów, swobodny przepływ osób, rolnictwo, polityka konkurencji, polityka ochrony konsumentów. Od marca 1998 r. do lipca 1999 r. pełnił funkcję asystenta Pełnomocnika Rządu ds. Negocjacji o Członkostwo RP w UE, Jana Kułakowskiego.

Od czerwca 1993 r. do grudnia 1994 r. a także od czerwca 1997 r. do marca 1998 r. pracował jako prawnik w kancelariach prawniczych. Od stycznia do kwietnia 1995 r. był prawnikiem w Departamencie Prawno-Traktatowym w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Prowadził także szeroką działalność dydaktyczną m.in. w dziedzinie funduszy strukturalnych i koordynacji polityki europejskiej w Polsce (warsztaty w Krajowej Szkole Administracji Publicznej, na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW).

Jest autorem publikacji na temat polskich negocjacji akcesyjnych: „Polityka społeczna i zatrudnienie” – rozdział „Organizacja i przebieg negocjacji akcesyjnych w dziedzinie polityki społecznej i zatrudnienia”(KPRM, Warszawa, 2001); Członkostwo Polski w Unii Europejskiej – na jakich zasadach? – rozdziały „Swobodny przepływ towarów”, „Rolnictwo” (UKIE, Warszawa, 2003).

Podziel się tą wiadomością ze znajomymi:

Zobacz także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *