TTG Polska Dziennik Turystyczny

Wznowienie żeglugi na Zalewie Wiślanym

Rząd Rosji gotów jest zezwolić statkom z Polski na żeglugę po rosyjskiej części Zalewu Wiślanego na podstawie tymczasowych przepisów – poinformowała w środę wieczorem agencja Interfax, powołując się na źródło we władzach obwodu kaliningradzkiego.

Według rozmówcy agencji, decyzja o umożliwieniu polskim statkom żeglugi na podstawie tymczasowych przepisów zapadła w wyniku prac komisji, w której skład weszli przedstawiciele Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB), Ministerstwa Transportu i Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Źródło Interfaksu podkreśliło, że nowe zasady nie przewidują żeglugi na tym akwenie jednostek z krajów trzecich, o co zabiega Polska. Tymczasowe przepisy obowiązywałyby do czasu zawarcia nowego rosyjsko-polskiego porozumienia o żegludze na tym akwenie, większa część którego – to wody terytorialne Rosji. Agencja nie podaje szczegółów tymczasowych rozwiązań, ani też od kiedy miałyby one obowiązywać.

W maju Rosja wstrzymała żeglugę na Zalewie Wiślanym argumentując, że porozumienie, na podstawie którego odbywał się ruch polskich statków na wodach terytorialnych Rosji, wygasło z chwilą wejścia Polski do Unii Europejskiej. Zakaz żeglugi obejmuje zarówno statki polskie, jak i rosyjskie, w tym także jachty i żaglówki.

Strona rosyjska powołała się na umowę z 15 lutego 1961 roku o stosunkach prawnych na polsko-radzieckiej granicy państwowej. Dokument ten nie daje praw do żeglugi po rosyjskiej części Zalewu statkom innym niż handlowe i to też tylko w przypadku, gdy wpływają na ten akwen z pełnego morza.

Podziel się tą wiadomością ze znajomymi:

Zobacz także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *