TTG Polska Dziennik Turystyczny

Wzrost ruchu turystycznego nie poprawił wyników Orbisu

Zwiększający się w 2005 r. ruch turystyczny nie miał znacznego wpływu na wyniki Orbisu za czwarty kwartał 2005 r. z powodu umacniającego się złotego – poinformował PAP prezes Orbisu Jean-Philippe Savoye.

"To prawda, że odnotowaliśmy w ostatnim czasie wzrost liczby turystów przyjeżdżających do Polski, jednak większość umów z operatorami nominowana jest w dewizach, głównie w euro. Dlatego silny złoty wywarł negatywny wpływ na wielkość przychodów, nieomal równoważąc korzyści wynikające z nasilenia ruchu turystycznego" – powiedział Jean-Philippe Savoye.

"Z tego powodu wzrost liczby klientów naszych hoteli nie wywarł tak wielkiego wpływu, jakiego moglibyśmy oczekiwać" – dodał.

Prezes podkreślił, że silny złoty nie ma znaczenia w przypadku hoteli o niższym standardzie, jednak wywiera silny wpływ w przypadku hoteli średniego i wysokiego standardu, zwłaszcza w Warszawie i innych dużych miastach, gdzie ceny podawane są głównie w euro.

"Kontrakty z operatorami zawierane są na rok z góry i ustala się w nich stałe ceny za pokoje. Negocjując je zakładaliśmy pewien kurs złotego. Nieuniknione tu ryzyko kursowe wpłynęło na obniżenie faktycznych przychodów. Chodzi tu głównie o hotele w Krakowie i Warszawie" – powiedział Savoye.

"Aktualnie dążymy do tego, aby sprzedawać miejsca hotelowe w euro jednak po stałym kursie walutowym, który został ustalony na 3,95 zł za euro" – dodał.

Prezes uważa, że wzrastająca liczba turystów, którzy spędzają w hotelu więcej niż jedną noc, wskazuje na koniec załamania rynku po zmniejszeniu się ruchu z Niemiec. "Do Polski napływa coraz więcej turystów innych narodowości, m.in. Hiszpanów i Anglików" – powiedział Savoye.

Savoye liczy, że warszawski rynek hotelarski osiągnie równowagę, i że ceny pokoi ponownie będą mogły wzrastać, po tym jak wcześniej spadły o blisko 50 proc.

Grupa Orbis po trzech kwartałach 2005 roku osiągnęła 773,7 mln zł przychodów, 61,3 mln zł zysku netto oraz 84,9 mln zł zysku operacyjnego.

Orbis zamierza w tym roku otworzyć pierwszy hotel marki ekonomicznej i zwiększyć swoją obecność w krajach ościennych.

Źródło: PAP, Wirtualne Media

Podziel się tą wiadomością ze znajomymi:

Zobacz także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *