TTG Polska Dziennik Turystyczny

Zielone światło dla Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej

Od stycznia władze regionalne czy lokalne z jednego kraju Unii będą mogły powoływać ze swoimi odpowiednikami w innym kraju wspólne instytucje o osobowości prawnej: Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT).

– To prawdziwy eksperyment, coś, czego do tej pory nie było – powiedział wiceprzewodniczący komisji regionalnej Parlamentu Europejskiego Jan Olbrycht (PO), którego raport w sprawie EUWT zostanie przyjęty na najbliższym posiedzeniu PE. Dzięki tej inicjatywie – tłumaczył Olbrycht – dwa miasta, powiaty czy regiony, np. polski i czeski Cieszyn, będą mogłyby powołać wspólną instytucję o osobowości prawnej EUWT – w jednym z dwóch krajów, która będzie świadczyć usługi o charakterze transgranicznym. EUWT będą mogły założyć członkowie popularnych obecnie euroregionów, które jednak nie miały osobowości prawnej. W ten sposób łatwiej im będzie zarządzać funduszami europejskimi, zatrudniać pracowników i realizować działania, które obecnie są prowadzone równolegle po obu stronach granicy, np. w dziedzinie wspólnej komunikacji publicznej, współpracy energetycznej czy informacji turystycznej.

Początkowo większość państw członkowskich sprzeciwiała się pomysłowi EUWT, obawiając się utraty kompetencji. – Obawiały się utraty kontroli nad działaniami, które wykraczają poza granice – tłumaczył Olbrycht.
Ostatecznie zdecydowano, że korzystanie z EUWT będzie dobrowolne, co oznacza, że rząd w danym kraju członkowskim będzie miał prawo nie wydać zgody na utworzenie EUWT bez podawania przyczyny. Ponadto, to państwo członkowskie, na którego terenie powstanie EUWT, będzie rozstrzygało, jaki przepis należy zastosować w sprawach nieokreślonych w unijnym rozporządzeniu.

EUWT to prawdziwa szansa dla regionów. W ramach EUWT będzie można realizować programy współpracy terytorialnej współfinansowane przez UE w ramach funduszy strukturalnych. Zgodnie z rozporządzeniem, celem EUWT jest współpraca terytorialna (transgraniczna, ponadnarodowa, międzyregionalna) władz lokalnych, regionalnych, podmiotów prawa publicznego oraz państw członkowskich UE. Ten rodzaj współpracy będzie mógł odbywać się jedynie w obrębie granic UE.

Źródło: PAP, Wirtualne Media

Podziel się tą wiadomością ze znajomymi:

Zobacz także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *