TTG Polska Dziennik Turystyczny

Zrównoważona turystyka w UE – kształtowanie turystyki jutra

Komisja Europejska uruchomiła projekt pt. „Zrównoważona turystyka w UE – kształtowanie turystyki jutra”. Inicjatywa ta ma zapewnić wsparcie unijnym ośrodkom turystycznym w dążeniu do bardziej zrównoważonego rozwoju i odporności, zgodnie ze ścieżką transformacji dla turystyki.

Projekt potrwa od grudnia 2023 r. do grudnia 2025 r. i będzie miał na celu zapewnienie dobrobytu gospodarczego, społecznego i kulturowego społeczności lokalnych, a także na ochronę ich środowiska naturalnego.

Główne założenia projektu to:

  • identyfikacja kluczowych wyzwań i najlepszych praktyk związanych ze zrównoważoną i odporną turystyką
  • ustanowienie mechanizmu partnerskiego dla ośrodków turystycznych stojących przed podobnymi wyzwaniami – mechanizm ten ułatwi wymianę doświadczeń, wzajemne uczenie się i współpracę na rzecz wspólnych celów
  • przeprowadzenie kampanii komunikacyjnych skierowanych do ośrodków i turystów

Pierwszym działaniem w ramach projektu jest przeprowadzenie ankiety, która znajduje się na stronie: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Sustainable_Resilient_Destinations_Survey

Ankieta ma na celu:

  • identyfikację tematów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania wśród ośrodków turystycznych UE, w tym regionów najbardziej oddalonych
  • zebranie wyzwań i najlepszych praktyk w zakresie odpornej i zrównoważonej turystyki
  • zachęcenie ośrodków do aktywnego udziału w partnerskim uczeniu się i działaniach partnerskich
  • zidentyfikowanie kwalifikujących się ekspertów do udziału w działaniach TAIEX-EIR i REGIO Peer2Peer +

Ankieta jest otwarta do 31 maja 2024 r.

W celu zapoznania ośrodków docelowych z projektem 18 kwietnia 2024 r. Komisja Europejska zorganizowała webinar (w języku angielskim).

Podziel się tą wiadomością ze znajomymi:

Zobacz także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *