TTG Polska Dziennik Turystyczny

10 postulatów PIT dla poprawy polskiej turystyki

Paweł Niewiadomski
Paweł Niewiadomski – Prezes Zarządu Polskiej Izby Turystyki, Fot. PIT

Podczas Spotkania Liderów Turystyki w Warszawie, Prezes Polskiej Izby Turystyki Paweł Niewiadomski zaprezentował postulaty dla poprawy polskiej turystyki.

1. Zmiany w europejskim prawie turystycznym postulowane przez europejską branżę turystyczną w trakcie rewizji Dyrektywy z inicjatywy Komisji Europejskiej

Wsparcie w organach Unii Europejskiej postulatów europejskiej branży turystycznej o zmianę turystycznej dyrektywy 2015/2302 i innych aktów unijnego prawa turystycznego, w tym w szczególności o odrzucenie wniosków o ograniczenie lub likwidację zaliczek na poczet imprezy turystycznej oraz poparcie postulatu branży o objęcie obowiązkiem zwrotu przez wykonawcę usługi turystycznej organizatorom turystyki przedpłat za usługi niewykonane z powodu rezygnacji z imprezy podróżnego lub organizatora.

2. Aktywizacja turystyki krajowej, w szczególności turystyki dziecięcej i młodzieżowej oraz senioralnej

Stosowanie narzędzi promocji i rozwoju turystyki krajowej, w tym poprzez społeczne programy wsparcia, zwłaszcza dzieci i młodzieży, seniorów oraz środowisk gorzej sytuowanych.

Jednym z narzędzi powinien być bon turystyczny.

3. Promocja i wsparcie turystyki przyjazdowej

Wsparcie branży przez Polską Organizację Turystyczną w wyniku:

 • sukcesywnego zwiększania środków kierowanych do POT i instytucji, których zadaniem jest pozyskiwanie turystów zagranicznych i propagowanie walorów turystycznych Polski;
 • zapewnienia większego wpływu branży na politykę promocji turystyki w kraju i zagranicą, poprzez wzmocnienie komunikacji z administracją rządową;
 • zapewnienia szerszego dostępu i udziału branży w oficjalnych kampaniach reklamowych dotyczących turystyki.

4. Zmniejszenie obciążeń finansowych organizatorów turystyki

Zweryfikowanie założeń systemu zabezpieczeń finansowych wymaganych od organizatorów turystyki pod kątem potrzeby utrzymywania wysokości obecnych obciążeń z uwzględnieniem w szczególności ryzyka niewypłacalności organizatorów.

Jednym z rozwiązań powinno być zamrożenie wpłat do Turystycznego Funduszu Pomocowego.

5. Walka z naruszeniami prawa w turystyce

Wprowadzenie jako niezbędnych trzech narzędzi walki z nieprawidłowościami w turystyce:

 • rejestru wyłączonych spod ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych imprez okazjonalnych, niekomercyjnych, dla ograniczonego kręgu podróżnych;
 • zaliczenie walki z naruszeniami prawa w turystyce do kategorii zadań zleconych samorządowi wojewódzkiemu wraz z przekazaniem urzędom marszałkowskim odpowiedniej puli środków na ten cel;
 • upowszechnianie poprzez media i edukację szkolną przekonania w społeczeństwie, że nielegalna działalność w szarej strefie jest nie tylko problemem turystyki, ale i ogólniejszym problemem godzącym w polską gospodarkę, na co, w państwie prawa, nie może być przyzwolenia.

6. Wspieranie inteligentnego i zrównoważonego rozwoju turystyki
7. Zmiana klimatu

 • Tworzenie przez Państwo, zgodnie z zasadami inteligentnego i zrównoważonego rozwoju, warunków do rozwoju turystyki szczególnie w regionach, których walory turystyczne nie mogą być wykorzystywane w stopniu zadowalającym zwłaszcza z powodu braku stosownej infrastruktury bądź jej niewłaściwego stanu technicznego.
 • Wspieranie przez administrację rządową działań samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie zrównoważonego i inteligentnego rozwoju turystyki.
 • Uwzględnienie w programach nauczania wiedzy z zakresu inteligentnego i zrównoważonego rozwoju turystyki.

8. Unowocześnianie branży turystycznej poprzez stosowanie ICT i AI w działalności turystycznej
9. Dostęp do danych

Dla technologicznego rozwoju przedsiębiorstw turystycznych niezbędne jest:

 • uwzględnienie w programach nauczania i szkolenia kadr turystyki umiejętności wykorzystywania ICT – technologii informacyjno-telekomunikacyjnych (teleinformatycznych) oraz AI – sztucznej inteligencji – w zakresie koniecznym do podążania biur podróży za aktualnymi standardami i trendami;
 • wsparcie organizacyjne i finansowe przedsiębiorców turystycznych wdrażających rozwiązania i stosujących narzędzia ze sfery ICT i AI, w szczególności poprzez dotacje, pożyczki i szkolenia.

Zapewnienie dostępu do danych statystycznych umożliwiających szybkie podejmowanie decyzji.

10. Przegląd proponowanych w poprzedniej kadencji rządowych projektów ustaw

 • Najem krótkoterminowy
 • Zmiany w TFG: dostęp do umów, cyfryzacja prowadzenia umów, deklaracji, składek na TFG i TFP,
 • Zmiany w LOTach i ROTach, opłata turystyczna
 • Zmiany w ustawie „hotelarskiej”
 • Kary za naruszenia nazwy chronionej

Dodatkowo: Analiza objęcia imprez jednodniowych przepisami Ustawy o imprezach turystycznych.

źródło: Polska Izba Turystyki

Podziel się tą wiadomością ze znajomymi:

Zobacz także:

3 odpowiedzi

 1. A któż to tak nagle się ożywił??
  Prezesik przez kilka ostatnich lat pił z dziubka Guta-Mostowego, udając że nie zauważa nieróbstwa ministerstwa. Większość pomocy dla branży wywalczyli działacze organizacji hotelarskich i MICE. PIT dbał wyłącznie o dużych touroperatorów, którzy w zasadzie przejęli organizację. A prezes głównie oddał się tzw. „karierze międzynarodowej”.
  Teraz pewnie myśli o funkcji ministerialnej, gdyż usilnie odgrzebuje kontakty z Platformą.

  1. Paweł Niewiadomski na ministra???!!! 😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆🥵🥶😜

 2. Polska Izba Turystyki, ochoczo współpracując z pisowską władzą, pełniła w branży rolę tzw. pożytecznych idiotów. Prawem kaduka rościła sobie prawo do reprezentowania całego środowiska, co Gut-Mostowy skrzętnie wykorzystywał. Niewiadomski zdecydowanie torpedował wszelkie próby porozumienia wszystkich organizacji turystycznych. Efekt jest taki, że PIT tak naprawdę to najwięksi turoperatorzy wyjazdowi, którzy finansują zagraniczne wyjazdy prezesa wzamian za forsowanie ich interesów. Wśród mniejszych biur uważa się, że obecnie członkowstwo PIT to trochę obciach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *